NAJDI ČLANKE

Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering

Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kakršne so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

ISSN 0039-2480
REVIJA JE PROSTO DOSTOPNA
Glavni in odgovorni urednik: Vincenc Butala
Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Metrike revije

Faktor vpliva 2016

5-letni faktor 2016

CiteScore 2016

SNIP 2016

SJR 2016

Delež sprejetih člankov 2016