O reviji

Cilj in področje

Mednarodna revija objavlja izvirne in (krajše) pregledne članke s področja ved o materialih, mehanike, kinematike, termodinamike, energije in okolja, mehatronike in robotike, mehanike fluidov, tribologije, kibernetike, industrijskega inženirstva in strukturne analize.
Revija sledi novim trendom in dokazano uspešnim praksam v strojništvu in sorodnih vedah, kot so elektrotehnika, gradbeništvo, procesna tehnika, medicina, mikrobiologija, ekologija, kmetijstvo, prevozni sistemi, letalstvo itd. ter tako ustvarja edinstven forum za interdisciplinarni ali multidisciplinarni dialog.
Izbrane članke z mednarodnih konferenc objavljamo v tematskih številkah SV-JME s povabljenimi souredniki.