NAJDI ČLANKE

Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering

Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije (Energetika in procesno strojništvo, konstrukterstvo in gradnja strojev, proizvodno strojništvo, mehanika in materiali itn.). Obravnava dejavnosti, kakršne so: projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja itn. na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved.

ISSN 0039-2480
ISSN 2536-3948 (online)

REVIJA JE PROSTO DOSTOPNA.

 

Glavni in odgovorni urednik: Vincenc Butala

Revijo sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS).

Metrike revije

Faktor vpliva 2022

CiteScore 2022

SNIP 2022

SJR 2022

Delež sprejetih člankov 2021