Uredništvo / kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija

P: 01 4771 137
E: info@sv-jme.eu

Glavni in odgovorni urednik
Vincenc Butala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
info@sv-jme.eu

Ustanovni urednik
Bojan Kraut, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tehnična urednica
Pika Škraba
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: tech-editor@fs.uni-lj.si
info@sv-jme.eu