Uredništvo / kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija

P: 01 4771 137
E: info@sv-jme.eu

Glavni in odgovorni urednik
Vincenc Butala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
info@sv-jme.eu

Ustanovni urednik
Bojan Kraut, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tehnična urednica
Pika Škraba
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: tech-editor@fs.uni-lj.si
info@sv-jme.eu

Uredniki od leta 1955 dalje
Bojan Kraut, glavni in odgovorni urednik, 1955-1984
Jože Puhar, 
glavni in odgovorni urednik, 1985-1992
Peter Novak, 
glavni urednik, Andro Alujevič, odgovorni urednik, 1993-1999
Franc Kosel, 
glavni urednik, & Andro Alujevič, odgovorni urednik, 2000-2001
Matija Fajdiga, 
glavni urednik, & Andro Alujevič, odgovorni urednik, 2002
Andro Alujevič, 
glavni in odgovorni urednik, 2003-2008
Vincenc Butala, 
glavni in odgovorni urednik, 2009-