Varstvo podatkov

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS), Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletne strani revije Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (SV-JME) (https://www.sv-jme.eu ter http://ojs.sv-jme.eu) varovala v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. S pošiljanjem osebnih podatkov prek kontaktnega obrazca obiskovalec spletnih strani pristane, da Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo te podatke uporablja za interne potrebe statistike in obdelave podatkov. Pri tem se družba zavezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali družbam s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

Obiskovalec spletne strani prostovoljno podaja svoje osebne podatke in dovoljuje Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo (uporabnik osebnih podatkov), da se njegovi osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo (to je zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje) predvsem za uredniško komunikacijske nemene: segmentacije, modeliranje, profiliranje potrošnikov, ter komunikacijo prek pošte, e-pošte, telefona, skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR). Osebne podatke obiskovalca spletne strani lahko družba hrani in uporablja do pisnega preklica.

Obiskovalec spletne strani se strinja, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega uredniškega komuniciranja (kot opredeljeno predhodno) časovno neomejeno oziroma vse do njegove zahteve za izbris osebnih podatkov.
Vsak obiskovalec spletne strani ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj s pisno zahtevo uredništvu SV-JME.

Dovoljenje za uporabo podatkov

Z oddajo podatkov na https://www.sv-jme.eu:

  • V sladu z Varstvom podatkov dovoljujem, da Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo uporablja posredovane podatke za uredniško korespondenco revije Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (SV-JME).
  • Dovoljujem Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo zbiranje, obdelavo, uporabo, hrambo posredovanih osebnih podatkov (v obsegu hranjenja, vnosa, ažuriranja, shranjevanja, razkritja s prenosom poslovnim partnerjem za namene distibucije revije, obveščanja, razširjanja ali drugačnega načina dajanja na voljo, povezovanja, blokiranja, anonimizacije, izbrisa in uničenja podatkov) skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR).

Zbiranje, obdelava, shranjevanje in uporaba podatkov je namenjeno izključno za uredniško korespondenco, uporabniku prilagojeno ponudbo, povabilu za sodelovanje pri dogodkih (tematske številke) in obveščanju o raznolikih aktivnostih uredništva revije Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (SV-JME) s strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo bo uporabljala podatke z namenom izdajanja revije Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (SV-JME), t.j. za uredniško komunikacijo po e-pošti, pošti, telefonu ter za segmentacijo, grupiranje in uporabniško profiliranje skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR).

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev, prekinitev obdelave in hranjenja oz. prekliče soglasje za obdelavo in hranjenje.

Izbris podatkov lahko uporabnik zahteva kadarkoli s poslanim sporočilom na e-poštni naslov: info@sv-jme.eu.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (SV-JME)
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija
T: +386 1 4771 137
E: info@sv-jme.eu