Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 55 (2009) 6

leto 2009, letnik 55, številka 6

A Reverse Engineering Technique for Creating Virtual Robots

Simon Brezovnik, Miran Brezovnik, Simon Klančnik, Ivo Pahole, Karl Gotlih
Ogledov: 1664
Prenosov: 1582
Strani: 347-355

Internet Based Teleoperation for Cooperative Navigation and Manipulation

Ivan Petrović, Fetah Kolonić, Peter Korondi
Ogledov: 1590
Prenosov: 1006
Strani: 356-368

A Novel Pelton Turbine Model for Water Hammer Analysis

Uroš Karadžić, Anton Bergant, Petar Vukoslavević
Ogledov: 1671
Prenosov: 3692
Strani: 369-380

Availability Management of Complex Technical Systems

Dejan Vidojevic, Branislav Jeremic, Miroslav Babic
Ogledov: 1558
Prenosov: 1035
Strani: 381-391

Variation of Normal Anisotropy Ratio “r” during Plastic Forming

Srbislav Aleksandrović, Milentije Stefanović, Dragan Adamović, Vuki Lazić
Ogledov: 1790
Prenosov: 6905
Strani: 392-399

Research on the Influence of the Cutting Speed on the Specific Cutting Force During Turning

Stefan Velchev, Ivan Kolev, Krassimir Ivanov
Ogledov: 1607
Prenosov: 1020
Strani: 400-405

STEP-NC: A New Programming Code for the CNC Machines

Primož Kržič, Antun Stoic, Janez Kopač
Ogledov: 1615
Prenosov: 4367
Strani: 406-417