Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 18 (1972) 2

leto 1972, letnik 18, številka 2

Kinematična zveza med ozobji VBB in WN ter ozobja, ki izhajajo iz nje

Jože Hlebanja
Ogledov: 434
Prenosov: 235
Strani: 39-42

Določitev strukturnega kota pri odrezavanju

Hinko Muren
Ogledov: 531
Prenosov: 142
Strani: 43-44

Izračun termodinamičnih lastnosti lastnosti vode in vodne pare z elektronskim računalnikom

Mirko Opara
Ogledov: 487
Prenosov: 212
Strani: 44-47