Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 18 (1972) 2

leto 1972, letnik 18, številka 2

Kinematična zveza med ozobji VBB in WN ter ozobja, ki izhajajo iz nje

Jože Hlebanja
Ogledov: 509
Prenosov: 260
Strani: 39-42

Določitev strukturnega kota pri odrezavanju

Hinko Muren
Ogledov: 614
Prenosov: 160
Strani: 43-44

Izračun termodinamičnih lastnosti lastnosti vode in vodne pare z elektronskim računalnikom

Mirko Opara
Ogledov: 570
Prenosov: 234
Strani: 44-47