Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

leto 1983, letnik 29, številka 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 1357
Prenosov: 856
Strani: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Ogledov: 1346
Prenosov: 905
Strani: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Ogledov: 1348
Prenosov: 924
Strani: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Ogledov: 1414
Prenosov: 640
Strani: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Ogledov: 1461
Prenosov: 900
Strani: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Ogledov: 1380
Prenosov: 1516
Strani: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Ogledov: 1401
Prenosov: 844
Strani: 223-227