Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

leto 1983, letnik 29, številka 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 1622
Prenosov: 961
Strani: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Ogledov: 1581
Prenosov: 1003
Strani: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Ogledov: 1651
Prenosov: 1063
Strani: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Ogledov: 1625
Prenosov: 741
Strani: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Ogledov: 1697
Prenosov: 1033
Strani: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Ogledov: 1610
Prenosov: 1683
Strani: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Ogledov: 1644
Prenosov: 958
Strani: 223-227