Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

leto 1983, letnik 29, številka 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 403
Prenosov: 164
Strani: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Ogledov: 378
Prenosov: 256
Strani: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Ogledov: 473
Prenosov: 176
Strani: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Ogledov: 492
Prenosov: 135
Strani: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Ogledov: 485
Prenosov: 184
Strani: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Ogledov: 449
Prenosov: 406
Strani: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Ogledov: 492
Prenosov: 166
Strani: 223-227