Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

leto 1978, letnik 24, številka 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Ogledov: 467
Prenosov: 119
Strani: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Ogledov: 428
Prenosov: 157
Strani: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Ogledov: 533
Prenosov: 248
Strani: 14-16