Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

leto 1978, letnik 24, številka 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Ogledov: 695
Prenosov: 366
Strani: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Ogledov: 692
Prenosov: 449
Strani: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Ogledov: 797
Prenosov: 619
Strani: 14-16