Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

leto 1978, letnik 24, številka 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Ogledov: 563
Prenosov: 146
Strani: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Ogledov: 523
Prenosov: 188
Strani: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Ogledov: 640
Prenosov: 305
Strani: 14-16