Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 11-12

leto 1984, letnik 30, številka 11-12

Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 1363
Prenosov: 802
Strani: 254-256

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov z ultrazvočno aglomeracijo letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Ogledov: 1267
Prenosov: 801
Strani: 257-266

Kubične enačbe stanja za določevanje termodinamičnih lastnosti snovi

Miran Oprešnik
Ogledov: 1406
Prenosov: 337
Strani: 267-270

Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

Jurij Krope, Branko Butinar
Ogledov: 1305
Prenosov: 882
Strani: 271-274

Vpliv razpok na nosilnost zvarov

Vladimir Gliha
Ogledov: 1292
Prenosov: 1043
Strani: 275-283

Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

Franjo Šliber
Ogledov: 1359
Prenosov: 797
Strani: 284-287