Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 4-6

leto 1987, letnik 33, številka 4-6

Prenos toplote v posodah z mešalom

Miran Oprešnik, Mirko Opara
Ogledov: 749
Prenosov: 403
Strani: 49-51

Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij

Franci Čuš, Adolf Šostar
Ogledov: 707
Prenosov: 412
Strani: 52-57

Oblikovanje profila masne koncentracije trdnih delcev v turbulantnem toku dvofaznega fluida v kanalu

Roman Povše
Ogledov: 735
Prenosov: 476
Strani: 58-62