Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 4-6

leto 1987, letnik 33, številka 4-6

Prenos toplote v posodah z mešalom

Miran Oprešnik, Mirko Opara
Ogledov: 1367
Prenosov: 780
Strani: 49-51

Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij

Franci Čuš, Adolf Šostar
Ogledov: 1247
Prenosov: 827
Strani: 52-57

Oblikovanje profila masne koncentracije trdnih delcev v turbulantnem toku dvofaznega fluida v kanalu

Roman Povše
Ogledov: 1245
Prenosov: 920
Strani: 58-62