Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 5

leto 1974, letnik 20, številka 5

TEMPEL — program končnih elementov za izračunavanje temperaturnih polj

Andro Alujevič, Ben Eysink, John Head
Ogledov: 1470
Prenosov: 857
Strani: 161-164

DDC — sistem za avtomatiziranje postopka ožičenja montažnih modulov telefonskih central*

Janez Peklenik, Dušan Kelšin, Marko Kerševan, Marjan Krišper, Franc Roethel, Emil Zebec, Jože Teran
Ogledov: 1436
Prenosov: 487
Strani: 165-170

Ali lahko načrtujemo porabo orodja tudi v majhnih remontnih delavnicah?

Franc Roethel
Ogledov: 1556
Prenosov: 815
Strani: 171-174