Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 1-3

leto 1989, letnik 35, številka 1-3

Uvajanje koordinatnih merilnih naprav v izdelovalni proces

Adolf Šostar
Ogledov: 402
Prenosov: 108
Strani: 1-5

Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

Marko Razpet
Ogledov: 457
Prenosov: 127
Strani: 6-8

Robna integralska metoda za časovno odvisne difuzijsko-konvekcijske probleme

Zlatko Rek, Leopold Škerget
Ogledov: 501
Prenosov: 174
Strani: 9-12

Kovinska keramika – nadomestek za karbidne trdine

Franci Čuš
Ogledov: 412
Prenosov: 184
Strani: 13-14