Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 1-3

leto 1989, letnik 35, številka 1-3

Uvajanje koordinatnih merilnih naprav v izdelovalni proces

Adolf Šostar
Ogledov: 438
Prenosov: 141
Strani: 1-5

Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

Marko Razpet
Ogledov: 495
Prenosov: 137
Strani: 6-8

Robna integralska metoda za časovno odvisne difuzijsko-konvekcijske probleme

Zlatko Rek, Leopold Škerget
Ogledov: 540
Prenosov: 189
Strani: 9-12

Kovinska keramika – nadomestek za karbidne trdine

Franci Čuš
Ogledov: 447
Prenosov: 200
Strani: 13-14