Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26 (1980) 7-9

leto 1980, letnik 26, številka 7-9

Kontinuirni izbočevalni preizkus za avtomatično snemanje krivulj plastičnosti

Franc Gologranc
Ogledov: 549
Prenosov: 166
Strani: 93-98

Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

Matija Tuma
Ogledov: 519
Prenosov: 335
Strani: 99-106

Prednosti uporabe sestavljenih vpenjalnih naprav

Mirko Soković
Ogledov: 569
Prenosov: 196
Strani: 107-112

Izkoristimo anergijo

Anton Urankar
Ogledov: 571
Prenosov: 157
Strani: 113-117

Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah

Bishan Kishor
Ogledov: 553
Prenosov: 177
Strani: 118-120