Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26 (1980) 7-9

leto 1980, letnik 26, številka 7-9

Kontinuirni izbočevalni preizkus za avtomatično snemanje krivulj plastičnosti

Franc Gologranc
Ogledov: 738
Prenosov: 380
Strani: 93-98

Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

Matija Tuma
Ogledov: 677
Prenosov: 641
Strani: 99-106

Prednosti uporabe sestavljenih vpenjalnih naprav

Mirko Soković
Ogledov: 715
Prenosov: 418
Strani: 107-112

Izkoristimo anergijo

Anton Urankar
Ogledov: 728
Prenosov: 384
Strani: 113-117

Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah

Bishan Kishor
Ogledov: 704
Prenosov: 386
Strani: 118-120