Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

leto 1984, letnik 30, številka 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Ogledov: 912
Prenosov: 803
Strani: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Ogledov: 922
Prenosov: 682
Strani: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Ogledov: 889
Prenosov: 736
Strani: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Ogledov: 859
Prenosov: 4
Strani: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Ogledov: 831
Prenosov: 622
Strani: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Ogledov: 879
Prenosov: 669
Strani: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Ogledov: 860
Prenosov: 778
Strani: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Ogledov: 1143
Prenosov: 644
Strani: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Ogledov: 872
Prenosov: 749
Strani: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Ogledov: 1741
Prenosov: 4643
Strani: 222-226