Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

leto 1984, letnik 30, številka 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Ogledov: 1672
Prenosov: 1112
Strani: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Ogledov: 1615
Prenosov: 931
Strani: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Ogledov: 1744
Prenosov: 1087
Strani: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Ogledov: 1545
Prenosov: 280
Strani: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Ogledov: 1572
Prenosov: 855
Strani: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Ogledov: 1628
Prenosov: 947
Strani: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Ogledov: 1634
Prenosov: 1111
Strani: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Ogledov: 1957
Prenosov: 872
Strani: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Ogledov: 1794
Prenosov: 1012
Strani: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Ogledov: 2546
Prenosov: 8529
Strani: 222-226