Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

leto 1984, letnik 30, številka 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Ogledov: 1546
Prenosov: 1033
Strani: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Ogledov: 1489
Prenosov: 848
Strani: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Ogledov: 1601
Prenosov: 1010
Strani: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Ogledov: 1417
Prenosov: 185
Strani: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Ogledov: 1435
Prenosov: 787
Strani: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Ogledov: 1484
Prenosov: 870
Strani: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Ogledov: 1474
Prenosov: 1044
Strani: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Ogledov: 1830
Prenosov: 801
Strani: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Ogledov: 1623
Prenosov: 944
Strani: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Ogledov: 2389
Prenosov: 7806
Strani: 222-226