Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 1-3

leto 1984, letnik 30, številka 1-3

Analiza lastnih torzijskih nihanj razvejanih sistemov z namiznimi račnalniki

Igor Emri, Anton Kuhelj, Miha Mušič
Ogledov: 789
Prenosov: 673
Strani: 2-6

Robni elementi za konvekcijo toplote v ustaljenem laminarnem toku

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 806
Prenosov: 636
Strani: 7-9

Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom

Miran Oprešnik
Ogledov: 814
Prenosov: 681
Strani: 9-10

Ugotovitev neznanih odpornosti v vročevodnih omrežjih

László Garbai, Gyorgy Deszö, Jurij Krope
Ogledov: 845
Prenosov: 291
Strani: 11-13