Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45 (1999) 10

leto 1999, letnik 45, številka 10

Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani

Feliks Lobe
Ogledov: 1139
Prenosov: 946
Strani: 347-360

Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Boris Černigoj
Ogledov: 1292
Prenosov: 821
Strani: 361-364

30 let visokošolskega študija strojništva pri nas

Bojan Kraut
Ogledov: 1293
Prenosov: 863
Strani: 365-370

Študij strojništva na univerzi v Ljubljani (1919-1960)

Matija Tuma
Ogledov: 1349
Prenosov: 1030
Strani: 371-376

Zasl.prof.dr.h.c. Albert Struna, strokovnjak in človek – nekaj spominov nanj.

Leopold Šolc
Ogledov: 1343
Prenosov: 802
Strani: 377-379

Prvi vpis na Tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani v šolskem letu 1919/1920

Janez Kramar
Ogledov: 1202
Prenosov: 816
Strani: 382-384

Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Janez Kopač
Ogledov: 1168
Prenosov: 734
Strani: 385-387

Študijski programi strojništva na Univerzi v Ljubljani 1919 – 1999

Jože Stropnik
Ogledov: 1282
Prenosov: 697
Strani: 388-390

40 let študija tehnike v Mariboru

Tomaž Kšela
Ogledov: 1348
Prenosov: 844
Strani: 391-398

45 let Strojniškega vestnika

Jože Puhar
Ogledov: 1304
Prenosov: 736
Strani: 399-400