Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 7-9

leto 1981, letnik 27, številka 7-9

Izračun učinkovitosti celičnega sistema v proizvodnji

Janez Dekleva
Ogledov: 520
Prenosov: 163
Strani: 113-114

Sistemi za upravljanje baz podatkov

Pavel Šmarčan
Ogledov: 485
Prenosov: 175
Strani: 115-116

Snovanje zobniških gonil z valjastimi zobniki s pomočjo računalnika

Jože Flašker, J. Jamnikar, V. Podgornik, Jakob Žiljcov
Ogledov: 444
Prenosov: 219
Strani: 117-120