Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 7-9

leto 1981, letnik 27, številka 7-9

Izračun učinkovitosti celičnega sistema v proizvodnji

Janez Dekleva
Ogledov: 1231
Prenosov: 725
Strani: 113-114

Sistemi za upravljanje baz podatkov

Pavel Šmarčan
Ogledov: 1114
Prenosov: 759
Strani: 115-116

Snovanje zobniških gonil z valjastimi zobniki s pomočjo računalnika

Jože Flašker, J. Jamnikar, V. Podgornik, Jakob Žiljcov
Ogledov: 1096
Prenosov: 1034
Strani: 117-120