Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 6

leto 1962, letnik 8, številka 6

Problematika o izdelavi kompleksnih industrijskih objektov

Marko Kos
Ogledov: 1266
Prenosov: 865
Strani: 159-166

Spajanje vodnikov iz čistega aluminija z aluminotermnim varjenjem

Breda Vrišer
Ogledov: 1411
Prenosov: 810
Strani: 167