Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 6

leto 1962, letnik 8, številka 6

Problematika o izdelavi kompleksnih industrijskih objektov

Marko Kos
Ogledov: 1082
Prenosov: 811
Strani: 159-166

Spajanje vodnikov iz čistega aluminija z aluminotermnim varjenjem

Breda Vrišer
Ogledov: 1195
Prenosov: 752
Strani: 167