Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

leto 1983, letnik 29, številka 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Ogledov: 1027
Prenosov: 684
Strani: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Ogledov: 867
Prenosov: 784
Strani: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Ogledov: 914
Prenosov: 425
Strani: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Ogledov: 1105
Prenosov: 659
Strani: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Ogledov: 863
Prenosov: 795
Strani: 19-21