Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

leto 1983, letnik 29, številka 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Ogledov: 1822
Prenosov: 927
Strani: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Ogledov: 1570
Prenosov: 1105
Strani: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Ogledov: 1634
Prenosov: 668
Strani: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Ogledov: 1886
Prenosov: 886
Strani: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Ogledov: 1666
Prenosov: 1095
Strani: 19-21