Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

leto 1983, letnik 29, številka 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Ogledov: 1448
Prenosov: 790
Strani: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Ogledov: 1210
Prenosov: 944
Strani: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Ogledov: 1274
Prenosov: 543
Strani: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Ogledov: 1462
Prenosov: 768
Strani: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Ogledov: 1283
Prenosov: 960
Strani: 19-21