Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

leto 1983, letnik 29, številka 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Ogledov: 741
Prenosov: 394
Strani: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Ogledov: 654
Prenosov: 452
Strani: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Ogledov: 711
Prenosov: 118
Strani: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Ogledov: 886
Prenosov: 372
Strani: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Ogledov: 655
Prenosov: 428
Strani: 19-21