Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

leto 1985, letnik 31, številka 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Ogledov: 950
Prenosov: 654
Strani: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Ogledov: 797
Prenosov: 665
Strani: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Ogledov: 943
Prenosov: 719
Strani: 309-314