Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

leto 1962, letnik 8, številka 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Ogledov: 1138
Prenosov: 721
Strani: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Ogledov: 1138
Prenosov: 732
Strani: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Ogledov: 1057
Prenosov: 734
Strani: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Ogledov: 865
Prenosov: 494
Strani: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Ogledov: 965
Prenosov: 710
Strani: 111-112