Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

leto 1962, letnik 8, številka 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Ogledov: 845
Prenosov: 574
Strani: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Ogledov: 911
Prenosov: 554
Strani: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Ogledov: 813
Prenosov: 401
Strani: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Ogledov: 671
Prenosov: 344
Strani: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Ogledov: 751
Prenosov: 562
Strani: 111-112