Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

leto 1962, letnik 8, številka 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Ogledov: 1462
Prenosov: 809
Strani: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Ogledov: 1431
Prenosov: 825
Strani: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Ogledov: 1337
Prenosov: 972
Strani: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Ogledov: 1189
Prenosov: 569
Strani: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Ogledov: 1337
Prenosov: 799
Strani: 111-112