Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 28 (1982) 10-12

leto 1982, letnik 28, številka 10-12

Računalniško ugotavljanje ustreznosti celične strukture

Janez Dekleva, Dragan Štrancar, Rajko Novak
Ogledov: 1288
Prenosov: 800
Strani: 213-222

Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju

Hinko Muren
Ogledov: 1215
Prenosov: 968
Strani: 223-227

Raziskave in razvoj inducerjev — predstopenj za dosego ekstremnih sesalnih višin črpalk

Boris Velenšek
Ogledov: 1186
Prenosov: 1706
Strani: 228-234

Vpliv preteklih obremenitev na mehansko odpornost

Adolf Žižek
Ogledov: 1176
Prenosov: 891
Strani: 234-236