Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 28 (1982) 10-12

leto 1982, letnik 28, številka 10-12

Računalniško ugotavljanje ustreznosti celične strukture

Janez Dekleva, Dragan Štrancar, Rajko Novak
Ogledov: 996
Prenosov: 682
Strani: 213-222

Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju

Hinko Muren
Ogledov: 922
Prenosov: 801
Strani: 223-227

Raziskave in razvoj inducerjev — predstopenj za dosego ekstremnih sesalnih višin črpalk

Boris Velenšek
Ogledov: 904
Prenosov: 1535
Strani: 228-234

Vpliv preteklih obremenitev na mehansko odpornost

Adolf Žižek
Ogledov: 844
Prenosov: 786
Strani: 234-236