Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 3

leto 1964, letnik 10, številka 3

Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2

Viktor Prosenc
Ogledov: 472
Prenosov: 279
Strani: 61-71

Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme

Janko Bleiweis
Ogledov: 512
Prenosov: 197
Strani: 72-76