Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 6 (1960) 1

leto 1960, letnik 6, številka 1

Merjenje pretoka v HE Moste po metodah Moody in Aichelen

Miroslav Pečornik
Ogledov: 1077
Prenosov: 709
Strani: 1-5

Določanje veličin, potrebnih za preračun glavnih dimenzij plinskih turbinskih postrojenj

Josip Miler
Ogledov: 1019
Prenosov: 701
Strani: 6-10