Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 6 (1960) 1

leto 1960, letnik 6, številka 1

Merjenje pretoka v HE Moste po metodah Moody in Aichelen

Miroslav Pečornik
Ogledov: 891
Prenosov: 673
Strani: 1-5

Določanje veličin, potrebnih za preračun glavnih dimenzij plinskih turbinskih postrojenj

Josip Miler
Ogledov: 916
Prenosov: 670
Strani: 6-10