Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 1-3

leto 1987, letnik 33, številka 1-3

Vpliv obratovalnih razmer motorja na trajanje in obliko zgorevanja

Ivan Prebil, Radislav Pavletič
Ogledov: 1092
Prenosov: 734
Strani: 1-8

Anizotropen prevod toplote v trdninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Polde Škerget, Ivan Žagar
Ogledov: 1132
Prenosov: 700
Strani: 9-10

Metoda za ocenjevanje dobe trajanja na podlagi lokalnih raztezkov

Boris Pukl
Ogledov: 1027
Prenosov: 943
Strani: 11-17