Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 1-3

leto 1987, letnik 33, številka 1-3

Vpliv obratovalnih razmer motorja na trajanje in obliko zgorevanja

Ivan Prebil, Radislav Pavletič
Ogledov: 941
Prenosov: 692
Strani: 1-8

Anizotropen prevod toplote v trdninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Polde Škerget, Ivan Žagar
Ogledov: 965
Prenosov: 662
Strani: 9-10

Metoda za ocenjevanje dobe trajanja na podlagi lokalnih raztezkov

Boris Pukl
Ogledov: 909
Prenosov: 887
Strani: 11-17