Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

leto 1987, letnik 33, številka 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Ogledov: 636
Prenosov: 291
Strani: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Ogledov: 554
Prenosov: 212
Strani: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Ogledov: 567
Prenosov: 250
Strani: 179-180