Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

leto 1987, letnik 33, številka 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Ogledov: 1263
Prenosov: 896
Strani: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Ogledov: 1206
Prenosov: 847
Strani: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Ogledov: 1177
Prenosov: 932
Strani: 179-180