Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

leto 1987, letnik 33, številka 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Ogledov: 1156
Prenosov: 870
Strani: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Ogledov: 1114
Prenosov: 823
Strani: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Ogledov: 1096
Prenosov: 906
Strani: 179-180