Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 7-9

leto 1983, letnik 29, številka 7-9

Prenos toplote v uparjalnikih s padajočim tokom

Miran Oprešnik
Ogledov: 1138
Prenosov: 753
Strani: 149-150

Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Ogledov: 1243
Prenosov: 990
Strani: 151-158

Obremenitve predvodilnih lopat pri polaksialnih črpalkah

Marjan Gantar
Ogledov: 1208
Prenosov: 798
Strani: 159-164

Povezava med deformacijami, deformacijskimi hitrostmi in napetostmi v plastičnem področju za anizotropne in nestisljive materiale

Peter Leš
Ogledov: 1210
Prenosov: 967
Strani: 165-168