Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 7-9

leto 1983, letnik 29, številka 7-9

Prenos toplote v uparjalnikih s padajočim tokom

Miran Oprešnik
Ogledov: 796
Prenosov: 661
Strani: 149-150

Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Ogledov: 893
Prenosov: 851
Strani: 151-158

Obremenitve predvodilnih lopat pri polaksialnih črpalkah

Marjan Gantar
Ogledov: 880
Prenosov: 678
Strani: 159-164

Povezava med deformacijami, deformacijskimi hitrostmi in napetostmi v plastičnem področju za anizotropne in nestisljive materiale

Peter Leš
Ogledov: 892
Prenosov: 767
Strani: 165-168