Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 1-3

leto 1981, letnik 27, številka 1-3

Vpliv žvepla in svinca na proces obrabe pri jeklih za avtomate

Polde Leskovar, Janez Grum, Dimo Ferlan
Ogledov: 614
Prenosov: 298
Strani: 1-13

Določanje napetosti v korenu zoba z metodo končnih elementov

Jože Flakšker, Marjan Huzjak, Zoran Car
Ogledov: 573
Prenosov: 324
Strani: 14-18

Racionalnost uporabe primarnih virov energije pri daljinskem ogrevanju iz toplarn

Dušan Poljak
Ogledov: 598
Prenosov: 274
Strani: 19-23

Termodinamične lastnosti zmesi plinov in par topil

Miran Oprešnik, Uroš Mikoš
Ogledov: 680
Prenosov: 241
Strani: 24-26

Uporaba postopka robnih elementov pri prevajanju toplote v ravninskih prerezih

Andro Alujevič, Franc Čuješ, Polde Škerget
Ogledov: 660
Prenosov: 218
Strani: 26-28

Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije

Leopold Šolc
Ogledov: 657
Prenosov: 291
Strani: 29-36