Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 2

leto 1974, letnik 20, številka 2

Karakteristika rotorja in spiralnega okrova v odvisnosti od geometrije centrifugalne črpalke

Franc Schweiger
Ogledov: 1192
Prenosov: 827
Strani: 41-46

Parni kotli s kurjavami na premogov prah — z dogorevalnimi rešetkami ali brez njih?

Leopold Andrée
Ogledov: 1102
Prenosov: 773
Strani: 47-54

Metoda opisovanja pnevmatičnih krmilnih shem

Janez Kobe
Ogledov: 1214
Prenosov: 934
Strani: 55-56