Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17 (1971) 4-5

leto 1971, letnik 17, številka 4-5

Osno simetrični stabilnostni problem krožnega kolobarja z ojačenim notranjim robom

Marko Škerlj
Ogledov: 909
Prenosov: 688
Strani: 117-122

Izbira optimalnega načina stopnjevanja pri odrezovalnih strojih

Hinko Muren
Ogledov: 894
Prenosov: 852
Strani: 123-125

Model nestacionarnega prenosa toplote v jedrskem reaktorju

Andro Alujevič
Ogledov: 886
Prenosov: 720
Strani: 126-128

Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

Polde Leskovar
Ogledov: 999
Prenosov: 655
Strani: 129-135