Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17 (1971) 4-5

leto 1971, letnik 17, številka 4-5

Osno simetrični stabilnostni problem krožnega kolobarja z ojačenim notranjim robom

Marko Škerlj
Ogledov: 684
Prenosov: 387
Strani: 117-122

Izbira optimalnega načina stopnjevanja pri odrezovalnih strojih

Hinko Muren
Ogledov: 679
Prenosov: 496
Strani: 123-125

Model nestacionarnega prenosa toplote v jedrskem reaktorju

Andro Alujevič
Ogledov: 661
Prenosov: 418
Strani: 126-128

Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

Polde Leskovar
Ogledov: 741
Prenosov: 357
Strani: 129-135