Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17 (1971) 4-5

leto 1971, letnik 17, številka 4-5

Osno simetrični stabilnostni problem krožnega kolobarja z ojačenim notranjim robom

Marko Škerlj
Ogledov: 961
Prenosov: 704
Strani: 117-122

Izbira optimalnega načina stopnjevanja pri odrezovalnih strojih

Hinko Muren
Ogledov: 960
Prenosov: 880
Strani: 123-125

Model nestacionarnega prenosa toplote v jedrskem reaktorju

Andro Alujevič
Ogledov: 938
Prenosov: 735
Strani: 126-128

Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

Polde Leskovar
Ogledov: 1121
Prenosov: 668
Strani: 129-135