Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

leto 1985, letnik 31, številka 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Ogledov: 690
Prenosov: 403
Strani: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Ogledov: 632
Prenosov: 112
Strani: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Ogledov: 769
Prenosov: 52
Strani: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Ogledov: 857
Prenosov: 413
Strani: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Ogledov: 810
Prenosov: 410
Strani: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Ogledov: 807
Prenosov: 665
Strani: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Ogledov: 688
Prenosov: 389
Strani: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Ogledov: 808
Prenosov: 492
Strani: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Ogledov: 816
Prenosov: 455
Strani: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Ogledov: 746
Prenosov: 534
Strani: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Ogledov: 792
Prenosov: 389
Strani: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Ogledov: 729
Prenosov: 437
Strani: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Ogledov: 823
Prenosov: 714
Strani: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Ogledov: 755
Prenosov: 283
Strani: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Ogledov: 730
Prenosov: 435
Strani: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Ogledov: 726
Prenosov: 492
Strani: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Ogledov: 738
Prenosov: 220
Strani: 288-293