Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

leto 1985, letnik 31, številka 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Ogledov: 802
Prenosov: 618
Strani: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Ogledov: 724
Prenosov: 320
Strani: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Ogledov: 879
Prenosov: 279
Strani: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Ogledov: 964
Prenosov: 626
Strani: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Ogledov: 926
Prenosov: 623
Strani: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Ogledov: 931
Prenosov: 937
Strani: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Ogledov: 790
Prenosov: 593
Strani: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Ogledov: 897
Prenosov: 721
Strani: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Ogledov: 946
Prenosov: 673
Strani: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Ogledov: 844
Prenosov: 799
Strani: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Ogledov: 889
Prenosov: 605
Strani: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Ogledov: 832
Prenosov: 654
Strani: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Ogledov: 937
Prenosov: 991
Strani: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Ogledov: 882
Prenosov: 557
Strani: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Ogledov: 840
Prenosov: 650
Strani: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Ogledov: 826
Prenosov: 712
Strani: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Ogledov: 835
Prenosov: 448
Strani: 288-293