Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

leto 1985, letnik 31, številka 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Ogledov: 1269
Prenosov: 777
Strani: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Ogledov: 1124
Prenosov: 480
Strani: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Ogledov: 1350
Prenosov: 533
Strani: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Ogledov: 1440
Prenosov: 847
Strani: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Ogledov: 1465
Prenosov: 847
Strani: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Ogledov: 1482
Prenosov: 1244
Strani: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Ogledov: 1248
Prenosov: 126
Strani: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Ogledov: 1445
Prenosov: 932
Strani: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Ogledov: 1424
Prenosov: 869
Strani: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Ogledov: 1348
Prenosov: 1076
Strani: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Ogledov: 1361
Prenosov: 748
Strani: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Ogledov: 1322
Prenosov: 833
Strani: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Ogledov: 1591
Prenosov: 1529
Strani: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Ogledov: 1364
Prenosov: 1076
Strani: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Ogledov: 1337
Prenosov: 831
Strani: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Ogledov: 1320
Prenosov: 877
Strani: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Ogledov: 1305
Prenosov: 666
Strani: 288-293