Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla

559 Ogledov
281 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
BERTONCELJ, Julij .
Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 22, n.9-10, p. 253-259, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/>. Date accessed: 02 apr. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/.
Bertoncelj, J.
(1976).
Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 22(9-10), 253-259.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Julij Bertoncelj},
	title = {Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {9-10},
	year = {1976},
	keywords = {imenski prerez; napetostni prerez; dimenzioniranje; vijačno steblo; },
	abstract = {Razvoj tehničnih sredstev v zadnjem desetletju kaže izrazito nagnjenje k skrajno racionalnemu dimenzioniranju. Za izhodišče rabi pravilo, naj bodo dimenzije nekega dela le tolikšne, da zadovoljujejo zunanje obremenitve pri minimalni obratovalni varnosti in gospodarnem izkoristku materiala. Zaradi tega skušamo zaostriti kriterije dimenzioniranja, kar omogoča m anjše dimenzije in s tem manjšo težo, nasprotno temu pa porastejo napetosti v takem strojnem elementu.},
	issn = {0039-2480},	pages = {253-259},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/}
}
Bertoncelj, J.
1976 July 22. Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 22:9-10
%A Bertoncelj, Julij 
%D 1976
%T Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla
%B 1976
%9 imenski prerez; napetostni prerez; dimenzioniranje; vijačno steblo; 
%! Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla
%K imenski prerez; napetostni prerez; dimenzioniranje; vijačno steblo; 
%X Razvoj tehničnih sredstev v zadnjem desetletju kaže izrazito nagnjenje k skrajno racionalnemu dimenzioniranju. Za izhodišče rabi pravilo, naj bodo dimenzije nekega dela le tolikšne, da zadovoljujejo zunanje obremenitve pri minimalni obratovalni varnosti in gospodarnem izkoristku materiala. Zaradi tega skušamo zaostriti kriterije dimenzioniranja, kar omogoča m anjše dimenzije in s tem manjšo težo, nasprotno temu pa porastejo napetosti v takem strojnem elementu.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/
%0 Journal Article
%R 
%& 253
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 22
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Bertoncelj, Julij.
"Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 22.9-10 (1976): 253-259. Web. 02 Apr. 2020
TY - JOUR
AU - Bertoncelj, Julij 
PY - 1976
TI - Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - imenski prerez; napetostni prerez; dimenzioniranje; vijačno steblo; 
N2 - Razvoj tehničnih sredstev v zadnjem desetletju kaže izrazito nagnjenje k skrajno racionalnemu dimenzioniranju. Za izhodišče rabi pravilo, naj bodo dimenzije nekega dela le tolikšne, da zadovoljujejo zunanje obremenitve pri minimalni obratovalni varnosti in gospodarnem izkoristku materiala. Zaradi tega skušamo zaostriti kriterije dimenzioniranja, kar omogoča m anjše dimenzije in s tem manjšo težo, nasprotno temu pa porastejo napetosti v takem strojnem elementu.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/
@article{{}{.},
	author = {Bertoncelj, J.},
	title = {Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {9-10},
	year = {1976},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/}
}
TY - JOUR
AU - Bertoncelj, Julij 
PY - 2017/07/04
TI - Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 22, No 9-10 (1976): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - imenski prerez, napetostni prerez, dimenzioniranje, vijačno steblo, 
N2 - Razvoj tehničnih sredstev v zadnjem desetletju kaže izrazito nagnjenje k skrajno racionalnemu dimenzioniranju. Za izhodišče rabi pravilo, naj bodo dimenzije nekega dela le tolikšne, da zadovoljujejo zunanje obremenitve pri minimalni obratovalni varnosti in gospodarnem izkoristku materiala. Zaradi tega skušamo zaostriti kriterije dimenzioniranja, kar omogoča m anjše dimenzije in s tem manjšo težo, nasprotno temu pa porastejo napetosti v takem strojnem elementu.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-imenskega-in-napetostnega-prereza-ter-njihov-vpliv-na-dimenzioniranje-natezno-obremenjenega-vijacnega-stebla/
Bertoncelj, Julij"Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 22 Number 9-10 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22(1976)9-10, 253-259

Razvoj tehničnih sredstev v zadnjem desetletju kaže izrazito nagnjenje k skrajno racionalnemu dimenzioniranju. Za izhodišče rabi pravilo, naj bodo dimenzije nekega dela le tolikšne, da zadovoljujejo zunanje obremenitve pri minimalni obratovalni varnosti in gospodarnem izkoristku materiala. Zaradi tega skušamo zaostriti kriterije dimenzioniranja, kar omogoča m anjše dimenzije in s tem manjšo težo, nasprotno temu pa porastejo napetosti v takem strojnem elementu.

imenski prerez; napetostni prerez; dimenzioniranje; vijačno steblo;