Določitev razmerja zob z računalniškim programom

1850 Ogledov
1457 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
ŽONTAR, Marko ;PERTOT, Bogo .
Določitev razmerja zob z računalniškim programom. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 24, n.1-2, p. 14-16, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/>. Date accessed: 16 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Žontar, M., & Pertot, B.
(1978).
Določitev razmerja zob z računalniškim programom.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 24(1-2), 14-16.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Žontar and Bogo Pertot},
	title = {Določitev razmerja zob z računalniškim programom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {1-2},
	year = {1978},
	keywords = {razmerje zob; računalniški program; },
	abstract = {Pri velikem številu odrezovalnih strojev uporabljamo za spremembo prestavnega razmerja i menjalne zobnike. Z njimi npr. povežemo pri struž­nicah starejših izvedb glavno in podajalno vreteno, da dobimo različno velikost podajanja.},
	issn = {0039-2480},	pages = {14-16},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/}
}
Žontar, M.,Pertot, B.
1978 July 24. Določitev razmerja zob z računalniškim programom. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 24:1-2
%A Žontar, Marko 
%A Pertot, Bogo 
%D 1978
%T Določitev razmerja zob z računalniškim programom
%B 1978
%9 razmerje zob; računalniški program; 
%! Določitev razmerja zob z računalniškim programom
%K razmerje zob; računalniški program; 
%X Pri velikem številu odrezovalnih strojev uporabljamo za spremembo prestavnega razmerja i menjalne zobnike. Z njimi npr. povežemo pri struž­nicah starejših izvedb glavno in podajalno vreteno, da dobimo različno velikost podajanja.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/
%0 Journal Article
%R 
%& 14
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 24
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Žontar, Marko, & Bogo Pertot.
"Določitev razmerja zob z računalniškim programom." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 24.1-2 (1978): 14-16. Web. 16 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Žontar, Marko 
AU - Pertot, Bogo 
PY - 1978
TI - Določitev razmerja zob z računalniškim programom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razmerje zob; računalniški program; 
N2 - Pri velikem številu odrezovalnih strojev uporabljamo za spremembo prestavnega razmerja i menjalne zobnike. Z njimi npr. povežemo pri struž­nicah starejših izvedb glavno in podajalno vreteno, da dobimo različno velikost podajanja.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/
@article{{}{.},
	author = {Žontar, M., Pertot, B.},
	title = {Določitev razmerja zob z računalniškim programom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {1-2},
	year = {1978},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/}
}
TY - JOUR
AU - Žontar, Marko 
AU - Pertot, Bogo 
PY - 2017/07/04
TI - Določitev razmerja zob z računalniškim programom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 24, No 1-2 (1978): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razmerje zob, računalniški program, 
N2 - Pri velikem številu odrezovalnih strojev uporabljamo za spremembo prestavnega razmerja i menjalne zobnike. Z njimi npr. povežemo pri struž­nicah starejših izvedb glavno in podajalno vreteno, da dobimo različno velikost podajanja.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/dolocitev-razmerja-zob-z-racunalniskim-programom/
Žontar, Marko, AND Pertot, Bogo.
"Določitev razmerja zob z računalniškim programom" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 24 Number 1-2 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24(1978)1-2, 14-16
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri velikem številu odrezovalnih strojev uporabljamo za spremembo prestavnega razmerja i menjalne zobnike. Z njimi npr. povežemo pri struž­nicah starejših izvedb glavno in podajalno vreteno, da dobimo različno velikost podajanja.

razmerje zob; računalniški program;