Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

1796 Ogledov
905 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
LESKOVAR, Polde .
Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 17, n.4-5, p. 129-135, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/>. Date accessed: 16 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Leskovar, P.
(1971).
Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 17(4-5), 129-135.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Polde Leskovar},
	title = {Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {17},
	number = {4-5},
	year = {1971},
	keywords = {eksperimentalne raziskave; odrezovalnost neželeznihzlitin; avtomati; },
	abstract = {Vse hitrejše uvajanje avtomatov in avtomatizacije v kovinski industriji narekuje čedalje globlje poznavanje materialov, ki jih uporabljam o pri avtomatiziranih postopkih. Zaradi tega se dandanes peča vedno več znanstvenikov in raziskovalcev po svetu z raziskavo materialov. Šele njihove sistematične raziskave dajejo trdno osnovo za izbiro optimalnih vrednosti, ki so potrebne pri takih postopkih. Metode in postopki odrezovalnosti določenega materiala so lahko različne in odvisne od materiala samega. Večina teh postopkov je dolgotrajna in terja ogromno preskusov, ki so hkrati združeni tudi z znatnimi stroški in napori ljudi. Tudi pri naših raziskavah na Inštitu tu za strojništvo pri Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je bilo potrebnih več sodelavcev. Tu bi se rad zahvalil sodelavcem dipl. inženirjem Andreju Tavčarju, Andreju Svetini in Srečku Modrijanu, ki so pomagali opraviti vrsto prezkusov pri raziskavah obdelovalnosti domačih kovinskih materialov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {129-135},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/}
}
Leskovar, P.
1971 July 17. Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 17:4-5
%A Leskovar, Polde 
%D 1971
%T Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate
%B 1971
%9 eksperimentalne raziskave; odrezovalnost neželeznihzlitin; avtomati; 
%! Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate
%K eksperimentalne raziskave; odrezovalnost neželeznihzlitin; avtomati; 
%X Vse hitrejše uvajanje avtomatov in avtomatizacije v kovinski industriji narekuje čedalje globlje poznavanje materialov, ki jih uporabljam o pri avtomatiziranih postopkih. Zaradi tega se dandanes peča vedno več znanstvenikov in raziskovalcev po svetu z raziskavo materialov. Šele njihove sistematične raziskave dajejo trdno osnovo za izbiro optimalnih vrednosti, ki so potrebne pri takih postopkih. Metode in postopki odrezovalnosti določenega materiala so lahko različne in odvisne od materiala samega. Večina teh postopkov je dolgotrajna in terja ogromno preskusov, ki so hkrati združeni tudi z znatnimi stroški in napori ljudi. Tudi pri naših raziskavah na Inštitu tu za strojništvo pri Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je bilo potrebnih več sodelavcev. Tu bi se rad zahvalil sodelavcem dipl. inženirjem Andreju Tavčarju, Andreju Svetini in Srečku Modrijanu, ki so pomagali opraviti vrsto prezkusov pri raziskavah obdelovalnosti domačih kovinskih materialov.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/
%0 Journal Article
%R 
%& 129
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 17
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Leskovar, Polde.
"Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 17.4-5 (1971): 129-135. Web. 16 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 1971
TI - Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksperimentalne raziskave; odrezovalnost neželeznihzlitin; avtomati; 
N2 - Vse hitrejše uvajanje avtomatov in avtomatizacije v kovinski industriji narekuje čedalje globlje poznavanje materialov, ki jih uporabljam o pri avtomatiziranih postopkih. Zaradi tega se dandanes peča vedno več znanstvenikov in raziskovalcev po svetu z raziskavo materialov. Šele njihove sistematične raziskave dajejo trdno osnovo za izbiro optimalnih vrednosti, ki so potrebne pri takih postopkih. Metode in postopki odrezovalnosti določenega materiala so lahko različne in odvisne od materiala samega. Večina teh postopkov je dolgotrajna in terja ogromno preskusov, ki so hkrati združeni tudi z znatnimi stroški in napori ljudi. Tudi pri naših raziskavah na Inštitu tu za strojništvo pri Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je bilo potrebnih več sodelavcev. Tu bi se rad zahvalil sodelavcem dipl. inženirjem Andreju Tavčarju, Andreju Svetini in Srečku Modrijanu, ki so pomagali opraviti vrsto prezkusov pri raziskavah obdelovalnosti domačih kovinskih materialov.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/
@article{{}{.},
	author = {Leskovar, P.},
	title = {Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {17},
	number = {4-5},
	year = {1971},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/}
}
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 2017/07/04
TI - Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 17, No 4-5 (1971): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksperimentalne raziskave, odrezovalnost neželeznihzlitin, avtomati, 
N2 - Vse hitrejše uvajanje avtomatov in avtomatizacije v kovinski industriji narekuje čedalje globlje poznavanje materialov, ki jih uporabljam o pri avtomatiziranih postopkih. Zaradi tega se dandanes peča vedno več znanstvenikov in raziskovalcev po svetu z raziskavo materialov. Šele njihove sistematične raziskave dajejo trdno osnovo za izbiro optimalnih vrednosti, ki so potrebne pri takih postopkih. Metode in postopki odrezovalnosti določenega materiala so lahko različne in odvisne od materiala samega. Večina teh postopkov je dolgotrajna in terja ogromno preskusov, ki so hkrati združeni tudi z znatnimi stroški in napori ljudi. Tudi pri naših raziskavah na Inštitu tu za strojništvo pri Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je bilo potrebnih več sodelavcev. Tu bi se rad zahvalil sodelavcem dipl. inženirjem Andreju Tavčarju, Andreju Svetini in Srečku Modrijanu, ki so pomagali opraviti vrsto prezkusov pri raziskavah obdelovalnosti domačih kovinskih materialov.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/eksperimentalne-raziskave-odrezovalnosti-nezeleznih-zlitin-za-avtomate/
Leskovar, Polde"Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 17 Number 4-5 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17(1971)4-5, 129-135
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Vse hitrejše uvajanje avtomatov in avtomatizacije v kovinski industriji narekuje čedalje globlje poznavanje materialov, ki jih uporabljam o pri avtomatiziranih postopkih. Zaradi tega se dandanes peča vedno več znanstvenikov in raziskovalcev po svetu z raziskavo materialov. Šele njihove sistematične raziskave dajejo trdno osnovo za izbiro optimalnih vrednosti, ki so potrebne pri takih postopkih. Metode in postopki odrezovalnosti določenega materiala so lahko različne in odvisne od materiala samega. Večina teh postopkov je dolgotrajna in terja ogromno preskusov, ki so hkrati združeni tudi z znatnimi stroški in napori ljudi. Tudi pri naših raziskavah na Inštitu tu za strojništvo pri Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je bilo potrebnih več sodelavcev. Tu bi se rad zahvalil sodelavcem dipl. inženirjem Andreju Tavčarju, Andreju Svetini in Srečku Modrijanu, ki so pomagali opraviti vrsto prezkusov pri raziskavah obdelovalnosti domačih kovinskih materialov.

eksperimentalne raziskave; odrezovalnost neželeznihzlitin; avtomati;