Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje

1826 Ogledov
1000 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
MAKELT, Heinrich ;GOLOGRANC, Franc .
Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 11, n.2, p. 49-53, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Makelt, H., & Gologranc, F.
(1965).
Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 11(2), 49-53.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Heinrich Makelt and Franc Gologranc},
	title = {Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {11},
	number = {2},
	year = {1965},
	keywords = {mehanične preše; hladno preoblikovanje; },
	abstract = {V tehniki preoblikovanja so mehanične preše prav gotovo ena izmed najpomembnejših vrst preoblikovalnih strojev. V nasprotju s strojnimi kladivi jih lahko uporabljam o tudi za preoblikovanje s posrednim tlačnim učinkom. Hitrosti, s kakršnimi se premika orodje, pa so pri prešah v splošnem znatno manjše kakor pri kladivih, tako da je dinamični učinek pehala razmeroma slab.},
	issn = {0039-2480},	pages = {49-53},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/}
}
Makelt, H.,Gologranc, F.
1965 June 11. Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 11:2
%A Makelt, Heinrich 
%A Gologranc, Franc 
%D 1965
%T Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje
%B 1965
%9 mehanične preše; hladno preoblikovanje; 
%! Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje
%K mehanične preše; hladno preoblikovanje; 
%X V tehniki preoblikovanja so mehanične preše prav gotovo ena izmed najpomembnejših vrst preoblikovalnih strojev. V nasprotju s strojnimi kladivi jih lahko uporabljam o tudi za preoblikovanje s posrednim tlačnim učinkom. Hitrosti, s kakršnimi se premika orodje, pa so pri prešah v splošnem znatno manjše kakor pri kladivih, tako da je dinamični učinek pehala razmeroma slab.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/
%0 Journal Article
%R 
%& 49
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 11
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Makelt, Heinrich, & Franc Gologranc.
"Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 11.2 (1965): 49-53. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Makelt, Heinrich 
AU - Gologranc, Franc 
PY - 1965
TI - Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mehanične preše; hladno preoblikovanje; 
N2 - V tehniki preoblikovanja so mehanične preše prav gotovo ena izmed najpomembnejših vrst preoblikovalnih strojev. V nasprotju s strojnimi kladivi jih lahko uporabljam o tudi za preoblikovanje s posrednim tlačnim učinkom. Hitrosti, s kakršnimi se premika orodje, pa so pri prešah v splošnem znatno manjše kakor pri kladivih, tako da je dinamični učinek pehala razmeroma slab.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/
@article{{}{.},
	author = {Makelt, H., Gologranc, F.},
	title = {Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {11},
	number = {2},
	year = {1965},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/}
}
TY - JOUR
AU - Makelt, Heinrich 
AU - Gologranc, Franc 
PY - 2017/06/30
TI - Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 11, No 2 (1965): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mehanične preše, hladno preoblikovanje, 
N2 - V tehniki preoblikovanja so mehanične preše prav gotovo ena izmed najpomembnejših vrst preoblikovalnih strojev. V nasprotju s strojnimi kladivi jih lahko uporabljam o tudi za preoblikovanje s posrednim tlačnim učinkom. Hitrosti, s kakršnimi se premika orodje, pa so pri prešah v splošnem znatno manjše kakor pri kladivih, tako da je dinamični učinek pehala razmeroma slab.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/izbira-in-izkoriscenje-mehanicnih-pres-pri-stancanju-in-hladnem-preoblikovanju-nadaljevanje/
Makelt, Heinrich, AND Gologranc, Franc.
"Izbira in izkoriščenje mehaničnih preš pri štancanju in hladnem preoblikovanju – nadaljevanje" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 11 Number 2 (30 June 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Tehniška visoka šola, Darmstadt, Avstrija
 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 11(1965)2, 49-53
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V tehniki preoblikovanja so mehanične preše prav gotovo ena izmed najpomembnejših vrst preoblikovalnih strojev. V nasprotju s strojnimi kladivi jih lahko uporabljam o tudi za preoblikovanje s posrednim tlačnim učinkom. Hitrosti, s kakršnimi se premika orodje, pa so pri prešah v splošnem znatno manjše kakor pri kladivih, tako da je dinamični učinek pehala razmeroma slab.

mehanične preše; hladno preoblikovanje;