Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2

1688 Ogledov
1776 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
PROSENC, Viktor .
Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 10, n.3, p. 61-71, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/>. Date accessed: 25 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Prosenc, V.
(1964).
Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 10(3), 61-71.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Viktor Prosenc},
	title = {Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {3},
	year = {1964},
	keywords = {avtomatični varilni postopki; varjenje; zaščitna atmosfera C02; },
	abstract = {V uvodu je podan obris o razvoju varilne tehnike v zadnjih desetletjih, predvsem primerjava produktivnosti in gospodarnosti ročnega varjenja in modernih avtomatičnih varilnih postopkov. V nadaljevanju so na kratko obdelane nekatere posebnosti varjenja v zaščitni atmosferi CO2. To je najnovejši način, ki prihaja v poštev kot množinski postopek pri varjenju jekel. Ima določene značilnosti glede fizike električnega obloka, prehoda materiala v obloku, varilske kemije in metalurgije. V članku so obdelane nekatere ugotovitve s tega področja. Ker je za uvedbo v domačo prakso potrebno neko razvojno delo tudi pri postopkih, ki so v svetu že znani, je v sestavku na kratko obravnano stanje tega načina varjenja pri nas.},
	issn = {0039-2480},	pages = {61-71},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/}
}
Prosenc, V.
1964 June 10. Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 10:3
%A Prosenc, Viktor 
%D 1964
%T Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2
%B 1964
%9 avtomatični varilni postopki; varjenje; zaščitna atmosfera C02; 
%! Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2
%K avtomatični varilni postopki; varjenje; zaščitna atmosfera C02; 
%X V uvodu je podan obris o razvoju varilne tehnike v zadnjih desetletjih, predvsem primerjava produktivnosti in gospodarnosti ročnega varjenja in modernih avtomatičnih varilnih postopkov. V nadaljevanju so na kratko obdelane nekatere posebnosti varjenja v zaščitni atmosferi CO2. To je najnovejši način, ki prihaja v poštev kot množinski postopek pri varjenju jekel. Ima določene značilnosti glede fizike električnega obloka, prehoda materiala v obloku, varilske kemije in metalurgije. V članku so obdelane nekatere ugotovitve s tega področja. Ker je za uvedbo v domačo prakso potrebno neko razvojno delo tudi pri postopkih, ki so v svetu že znani, je v sestavku na kratko obravnano stanje tega načina varjenja pri nas.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/
%0 Journal Article
%R 
%& 61
%P 11
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 10
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Prosenc, Viktor.
"Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 10.3 (1964): 61-71. Web. 25 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 1964
TI - Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - avtomatični varilni postopki; varjenje; zaščitna atmosfera C02; 
N2 - V uvodu je podan obris o razvoju varilne tehnike v zadnjih desetletjih, predvsem primerjava produktivnosti in gospodarnosti ročnega varjenja in modernih avtomatičnih varilnih postopkov. V nadaljevanju so na kratko obdelane nekatere posebnosti varjenja v zaščitni atmosferi CO2. To je najnovejši način, ki prihaja v poštev kot množinski postopek pri varjenju jekel. Ima določene značilnosti glede fizike električnega obloka, prehoda materiala v obloku, varilske kemije in metalurgije. V članku so obdelane nekatere ugotovitve s tega področja. Ker je za uvedbo v domačo prakso potrebno neko razvojno delo tudi pri postopkih, ki so v svetu že znani, je v sestavku na kratko obravnano stanje tega načina varjenja pri nas.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/
@article{{}{.},
	author = {Prosenc, V.},
	title = {Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {3},
	year = {1964},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/}
}
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 2017/06/30
TI - Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 10, No 3 (1964): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - avtomatični varilni postopki, varjenje, zaščitna atmosfera C02, 
N2 - V uvodu je podan obris o razvoju varilne tehnike v zadnjih desetletjih, predvsem primerjava produktivnosti in gospodarnosti ročnega varjenja in modernih avtomatičnih varilnih postopkov. V nadaljevanju so na kratko obdelane nekatere posebnosti varjenja v zaščitni atmosferi CO2. To je najnovejši način, ki prihaja v poštev kot množinski postopek pri varjenju jekel. Ima določene značilnosti glede fizike električnega obloka, prehoda materiala v obloku, varilske kemije in metalurgije. V članku so obdelane nekatere ugotovitve s tega področja. Ker je za uvedbo v domačo prakso potrebno neko razvojno delo tudi pri postopkih, ki so v svetu že znani, je v sestavku na kratko obravnano stanje tega načina varjenja pri nas.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekaj-iz-razvoja-avtomaticnih-varilnih-postopkov-s-posebnim-ozirom-na-varjenje-v-zasctni-atmosferi-co2/
Prosenc, Viktor"Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 10 Number 3 (30 June 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10(1964)3, 61-71
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V uvodu je podan obris o razvoju varilne tehnike v zadnjih desetletjih, predvsem primerjava produktivnosti in gospodarnosti ročnega varjenja in modernih avtomatičnih varilnih postopkov. V nadaljevanju so na kratko obdelane nekatere posebnosti varjenja v zaščitni atmosferi CO2. To je najnovejši način, ki prihaja v poštev kot množinski postopek pri varjenju jekel. Ima določene značilnosti glede fizike električnega obloka, prehoda materiala v obloku, varilske kemije in metalurgije. V članku so obdelane nekatere ugotovitve s tega področja. Ker je za uvedbo v domačo prakso potrebno neko razvojno delo tudi pri postopkih, ki so v svetu že znani, je v sestavku na kratko obravnano stanje tega načina varjenja pri nas.

avtomatični varilni postopki; varjenje; zaščitna atmosfera C02;