Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev

1725 Ogledov
1360 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
GOLOGRANC, Franc .
Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 6, n.4-5, p. 136-148, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/>. Date accessed: 21 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Gologranc, F.
(1960).
Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 6(4-5), 136-148.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Gologranc},
	title = {Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {6},
	number = {4-5},
	year = {1960},
	keywords = {obdelovalni stroji; },
	abstract = {Medtem ko so bili najnovejši dosežki na področju avtomatizacije obdelovalnih postopkov podrobneje obravnavani v članku dr. J. Peklenika, želimo tu obdelati nekatere konstruktivne značilnosti iz sedanjega razvoja obdelovalnih strojev  in priobčiti nekaj nadaljnjih zanimivosti z zadnje razstave teh strojev v Parizu. Spričo naglega razvoja in modernizacije naše industrije je samo prav, da dobijo tudi naši inženirji in tehnologi pregled nad napredkom na tem področju in spoznajo sredstva in možnosti, ki jih nudi sodobna obdelovalna tehnika.},
	issn = {0039-2480},	pages = {136-148},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/}
}
Gologranc, F.
1960 November 6. Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 6:4-5
%A Gologranc, Franc 
%D 1960
%T Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev
%B 1960
%9 obdelovalni stroji; 
%! Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev
%K obdelovalni stroji; 
%X Medtem ko so bili najnovejši dosežki na področju avtomatizacije obdelovalnih postopkov podrobneje obravnavani v članku dr. J. Peklenika, želimo tu obdelati nekatere konstruktivne značilnosti iz sedanjega razvoja obdelovalnih strojev  in priobčiti nekaj nadaljnjih zanimivosti z zadnje razstave teh strojev v Parizu. Spričo naglega razvoja in modernizacije naše industrije je samo prav, da dobijo tudi naši inženirji in tehnologi pregled nad napredkom na tem področju in spoznajo sredstva in možnosti, ki jih nudi sodobna obdelovalna tehnika.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/
%0 Journal Article
%R 
%& 136
%P 13
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 6
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Gologranc, Franc.
"Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 6.4-5 (1960): 136-148. Web. 21 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Gologranc, Franc 
PY - 1960
TI - Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obdelovalni stroji; 
N2 - Medtem ko so bili najnovejši dosežki na področju avtomatizacije obdelovalnih postopkov podrobneje obravnavani v članku dr. J. Peklenika, želimo tu obdelati nekatere konstruktivne značilnosti iz sedanjega razvoja obdelovalnih strojev  in priobčiti nekaj nadaljnjih zanimivosti z zadnje razstave teh strojev v Parizu. Spričo naglega razvoja in modernizacije naše industrije je samo prav, da dobijo tudi naši inženirji in tehnologi pregled nad napredkom na tem področju in spoznajo sredstva in možnosti, ki jih nudi sodobna obdelovalna tehnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/
@article{{}{.},
	author = {Gologranc, F.},
	title = {Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {6},
	number = {4-5},
	year = {1960},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/}
}
TY - JOUR
AU - Gologranc, Franc 
PY - 2017/11/02
TI - Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 6, No 4-5 (1960): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obdelovalni stroji, 
N2 - Medtem ko so bili najnovejši dosežki na področju avtomatizacije obdelovalnih postopkov podrobneje obravnavani v članku dr. J. Peklenika, želimo tu obdelati nekatere konstruktivne značilnosti iz sedanjega razvoja obdelovalnih strojev  in priobčiti nekaj nadaljnjih zanimivosti z zadnje razstave teh strojev v Parizu. Spričo naglega razvoja in modernizacije naše industrije je samo prav, da dobijo tudi naši inženirji in tehnologi pregled nad napredkom na tem področju in spoznajo sredstva in možnosti, ki jih nudi sodobna obdelovalna tehnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nekatere-znacilnosti-iz-razvoja-obdelovalnih-strojev/
Gologranc, Franc"Nekatere značilnosti iz razvoja sodobnih obdelovalnih strojev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 6 Number 4-5 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojnišvo

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 6(1960)4-5, 136-148
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Medtem ko so bili najnovejši dosežki na področju avtomatizacije obdelovalnih postopkov podrobneje obravnavani v članku dr. J. Peklenika, želimo tu obdelati nekatere konstruktivne značilnosti iz sedanjega razvoja obdelovalnih strojev  in priobčiti nekaj nadaljnjih zanimivosti z zadnje razstave teh strojev v Parizu. Spričo naglega razvoja in modernizacije naše industrije je samo prav, da dobijo tudi naši inženirji in tehnologi pregled nad napredkom na tem področju in spoznajo sredstva in možnosti, ki jih nudi sodobna obdelovalna tehnika.

obdelovalni stroji;