Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

1225 Ogledov
749 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
RAZPET, Marko .
Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 35, n.1-3, p. 6-8, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/>. Date accessed: 30 jun. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Razpet, M.
(1989).
Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 35(1-3), 6-8.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Razpet},
	title = {Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {1-3},
	year = {1989},
	keywords = {Nihanje palice; vrtilni moment; },
	abstract = {V prispevku rešujemo z analitičnimi metodami naslednji problem: Zelo dolga homogena palica z gostoto p, elastičnostnim modulom E, konstantnim prerezom S in vztrajnostnim momentom prereza I je na oddaljenem koncu naslonjena in na začetku v mirujočem stanju. Ob času r = 0 začne na drugem koncu, kjer je palica vrtljivo vpeta, delovati časovno spremenljivi vrtilni moment. Vpliv teže zanemarimo. Kako zaniha palica v izbrani točk.},
	issn = {0039-2480},	pages = {6-8},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/}
}
Razpet, M.
1989 July 35. Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 35:1-3
%A Razpet, Marko 
%D 1989
%T Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment
%B 1989
%9 Nihanje palice; vrtilni moment; 
%! Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment
%K Nihanje palice; vrtilni moment; 
%X V prispevku rešujemo z analitičnimi metodami naslednji problem: Zelo dolga homogena palica z gostoto p, elastičnostnim modulom E, konstantnim prerezom S in vztrajnostnim momentom prereza I je na oddaljenem koncu naslonjena in na začetku v mirujočem stanju. Ob času r = 0 začne na drugem koncu, kjer je palica vrtljivo vpeta, delovati časovno spremenljivi vrtilni moment. Vpliv teže zanemarimo. Kako zaniha palica v izbrani točk.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/
%0 Journal Article
%R 
%& 6
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 35
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Razpet, Marko.
"Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 35.1-3 (1989): 6-8. Web. 30 Jun. 2022
TY - JOUR
AU - Razpet, Marko 
PY - 1989
TI - Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Nihanje palice; vrtilni moment; 
N2 - V prispevku rešujemo z analitičnimi metodami naslednji problem: Zelo dolga homogena palica z gostoto p, elastičnostnim modulom E, konstantnim prerezom S in vztrajnostnim momentom prereza I je na oddaljenem koncu naslonjena in na začetku v mirujočem stanju. Ob času r = 0 začne na drugem koncu, kjer je palica vrtljivo vpeta, delovati časovno spremenljivi vrtilni moment. Vpliv teže zanemarimo. Kako zaniha palica v izbrani točk.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/
@article{{}{.},
	author = {Razpet, M.},
	title = {Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {1-3},
	year = {1989},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/}
}
TY - JOUR
AU - Razpet, Marko 
PY - 2017/07/05
TI - Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 35, No 1-3 (1989): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Nihanje palice, vrtilni moment, 
N2 - V prispevku rešujemo z analitičnimi metodami naslednji problem: Zelo dolga homogena palica z gostoto p, elastičnostnim modulom E, konstantnim prerezom S in vztrajnostnim momentom prereza I je na oddaljenem koncu naslonjena in na začetku v mirujočem stanju. Ob času r = 0 začne na drugem koncu, kjer je palica vrtljivo vpeta, delovati časovno spremenljivi vrtilni moment. Vpliv teže zanemarimo. Kako zaniha palica v izbrani točk.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/nihanje-palice-obremenjene-na-vrtilni-moment/
Razpet, Marko"Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 35 Number 1-3 (05 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35(1989)1-3, 6-8
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V prispevku rešujemo z analitičnimi metodami naslednji problem: Zelo dolga homogena palica z gostoto p, elastičnostnim modulom E, konstantnim prerezom S in vztrajnostnim momentom prereza I je na oddaljenem koncu naslonjena in na začetku v mirujočem stanju. Ob času r = 0 začne na drugem koncu, kjer je palica vrtljivo vpeta, delovati časovno spremenljivi vrtilni moment. Vpliv teže zanemarimo. Kako zaniha palica v izbrani točk.

Nihanje palice; vrtilni moment;