O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje

1614 Ogledov
1227 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
KOS, Marko .
O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 13, n.2, p. 33-42, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/>. Date accessed: 03 dec. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kos, M.
(1967).
O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 13(2), 33-42.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Kos},
	title = {O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {2},
	year = {1967},
	keywords = {obratovalna trdnost; dimenzioniranje; },
	abstract = {Pri proračunu delov, ki so izpostavljeni obremenitvam na utrujenost, postaja vse večjega pomena pojem obratovalne trdnosti. Deli v enakih pogojih kakor v obratovanju z različno velikimi obremenitvami kažejo lastnosti, ki se razlikujejo od doslej znanih s področja trdnosti na utrujenost. Avtor analizira bistvo več­stopenjskega obratovalnega preskusa z različnimi amplitudami v nasprotju z Wöhlerjevim preskusom s konstantno amplitudo. Obdelana je tehnika že precej razvitih postopkov za določanje obratovalne trdnosti in podana so dosedanja spoznanja, posebno glede obnašanja pod učinkom razenja, v čemer se najbistveneje razlikuje od Wöhlerjeve obremenitve. Avtor pojasnjuje način določanja obremenilnega spektra kakor tudi način grafičnega prikazovanja rezultatov, tj. dopustnih obratovalnih obrem enitev. Vpliv superponiranih motilnih nihanj je mnogo manjši od njihove dejanske višine in nikakor ne deluje zmanjšujoče na trdnost. Slednjič obravnava še razliko dopustnih napetosti glede obratovalne trdnosti na področju zvarov, ki sestavljajo glede na učinek razenja najsplošnejše in najznačilnejše področje.},
	issn = {0039-2480},	pages = {33-42},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/}
}
Kos, M.
1967 November 13. O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 13:2
%A Kos, Marko 
%D 1967
%T O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje
%B 1967
%9 obratovalna trdnost; dimenzioniranje; 
%! O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje
%K obratovalna trdnost; dimenzioniranje; 
%X Pri proračunu delov, ki so izpostavljeni obremenitvam na utrujenost, postaja vse večjega pomena pojem obratovalne trdnosti. Deli v enakih pogojih kakor v obratovanju z različno velikimi obremenitvami kažejo lastnosti, ki se razlikujejo od doslej znanih s področja trdnosti na utrujenost. Avtor analizira bistvo več­stopenjskega obratovalnega preskusa z različnimi amplitudami v nasprotju z Wöhlerjevim preskusom s konstantno amplitudo. Obdelana je tehnika že precej razvitih postopkov za določanje obratovalne trdnosti in podana so dosedanja spoznanja, posebno glede obnašanja pod učinkom razenja, v čemer se najbistveneje razlikuje od Wöhlerjeve obremenitve. Avtor pojasnjuje način določanja obremenilnega spektra kakor tudi način grafičnega prikazovanja rezultatov, tj. dopustnih obratovalnih obrem enitev. Vpliv superponiranih motilnih nihanj je mnogo manjši od njihove dejanske višine in nikakor ne deluje zmanjšujoče na trdnost. Slednjič obravnava še razliko dopustnih napetosti glede obratovalne trdnosti na področju zvarov, ki sestavljajo glede na učinek razenja najsplošnejše in najznačilnejše področje.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/
%0 Journal Article
%R 
%& 33
%P 10
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 13
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kos, Marko.
"O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 13.2 (1967): 33-42. Web. 03 Dec. 2023
TY - JOUR
AU - Kos, Marko 
PY - 1967
TI - O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obratovalna trdnost; dimenzioniranje; 
N2 - Pri proračunu delov, ki so izpostavljeni obremenitvam na utrujenost, postaja vse večjega pomena pojem obratovalne trdnosti. Deli v enakih pogojih kakor v obratovanju z različno velikimi obremenitvami kažejo lastnosti, ki se razlikujejo od doslej znanih s področja trdnosti na utrujenost. Avtor analizira bistvo več­stopenjskega obratovalnega preskusa z različnimi amplitudami v nasprotju z Wöhlerjevim preskusom s konstantno amplitudo. Obdelana je tehnika že precej razvitih postopkov za določanje obratovalne trdnosti in podana so dosedanja spoznanja, posebno glede obnašanja pod učinkom razenja, v čemer se najbistveneje razlikuje od Wöhlerjeve obremenitve. Avtor pojasnjuje način določanja obremenilnega spektra kakor tudi način grafičnega prikazovanja rezultatov, tj. dopustnih obratovalnih obrem enitev. Vpliv superponiranih motilnih nihanj je mnogo manjši od njihove dejanske višine in nikakor ne deluje zmanjšujoče na trdnost. Slednjič obravnava še razliko dopustnih napetosti glede obratovalne trdnosti na področju zvarov, ki sestavljajo glede na učinek razenja najsplošnejše in najznačilnejše področje.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/
@article{{}{.},
	author = {Kos, M.},
	title = {O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {2},
	year = {1967},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/}
}
TY - JOUR
AU - Kos, Marko 
PY - 2017/11/02
TI - O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 13, No 2 (1967): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obratovalna trdnost, dimenzioniranje, 
N2 - Pri proračunu delov, ki so izpostavljeni obremenitvam na utrujenost, postaja vse večjega pomena pojem obratovalne trdnosti. Deli v enakih pogojih kakor v obratovanju z različno velikimi obremenitvami kažejo lastnosti, ki se razlikujejo od doslej znanih s področja trdnosti na utrujenost. Avtor analizira bistvo več­stopenjskega obratovalnega preskusa z različnimi amplitudami v nasprotju z Wöhlerjevim preskusom s konstantno amplitudo. Obdelana je tehnika že precej razvitih postopkov za določanje obratovalne trdnosti in podana so dosedanja spoznanja, posebno glede obnašanja pod učinkom razenja, v čemer se najbistveneje razlikuje od Wöhlerjeve obremenitve. Avtor pojasnjuje način določanja obremenilnega spektra kakor tudi način grafičnega prikazovanja rezultatov, tj. dopustnih obratovalnih obrem enitev. Vpliv superponiranih motilnih nihanj je mnogo manjši od njihove dejanske višine in nikakor ne deluje zmanjšujoče na trdnost. Slednjič obravnava še razliko dopustnih napetosti glede obratovalne trdnosti na področju zvarov, ki sestavljajo glede na učinek razenja najsplošnejše in najznačilnejše področje.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/o-vplivu-obratovalne-trdnosti-na-dimenzioniranje/
Kos, Marko"O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 13 Number 2 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Litostroj, Ljubljana, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13(1967)2, 33-42
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri proračunu delov, ki so izpostavljeni obremenitvam na utrujenost, postaja vse večjega pomena pojem obratovalne trdnosti. Deli v enakih pogojih kakor v obratovanju z različno velikimi obremenitvami kažejo lastnosti, ki se razlikujejo od doslej znanih s področja trdnosti na utrujenost. Avtor analizira bistvo več­stopenjskega obratovalnega preskusa z različnimi amplitudami v nasprotju z Wöhlerjevim preskusom s konstantno amplitudo. Obdelana je tehnika že precej razvitih postopkov za določanje obratovalne trdnosti in podana so dosedanja spoznanja, posebno glede obnašanja pod učinkom razenja, v čemer se najbistveneje razlikuje od Wöhlerjeve obremenitve. Avtor pojasnjuje način določanja obremenilnega spektra kakor tudi način grafičnega prikazovanja rezultatov, tj. dopustnih obratovalnih obrem enitev. Vpliv superponiranih motilnih nihanj je mnogo manjši od njihove dejanske višine in nikakor ne deluje zmanjšujoče na trdnost. Slednjič obravnava še razliko dopustnih napetosti glede obratovalne trdnosti na področju zvarov, ki sestavljajo glede na učinek razenja najsplošnejše in najznačilnejše področje.

obratovalna trdnost; dimenzioniranje;