Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV

1902 Ogledov
1569 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
ANDRÉE, Leopold ;DERMOL, J. ;GRUDEN, Mihael ;HEGEDIČ, Alojzij ;POVŠE, Roman .
Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.1-6, p. 47-52, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Andrée, L., Dermol, J., Gruden, M., Hegedič, A., & Povše, R.
(1980).
Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(1-6), 47-52.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Leopold Andrée and J. Dermol and Mihael Gruden and Alojzij Hegedič and Roman Povše},
	title = {Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	keywords = {parni kotel; 335 MW; TE Šoštanj; },
	abstract = {Za 335 MW — blok v TE Šoštanj IV je bilo treba izbrati tak sistem in izvedbo parnega kotla, ki bi optimalno ustrezal danim obratovalnim razmeram. Nekateri od avtorjev tega referata so sodelovali pri tej zelo odgovorni nalogi kot člani podkomisije za kotel. P ri tem so imeli na voljo poleg ponudb kotlov podjetij, ki so sodelovala pri natečaju, tudi zelo dragocene obratovalne izkušnje parnega kotla 275 MW — bloka TE Šoštanj III. Te izkušnje pa so bile tedaj toliko bolj dragocene, ker je bil stolpni parni kotel tega bloka prva izvedba te vrste v SR Sloveniji, kakor tudi uporaba m ehanskih cevnih sten.},
	issn = {0039-2480},	pages = {47-52},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/}
}
Andrée, L.,Dermol, J.,Gruden, M.,Hegedič, A.,Povše, R.
1980 July 26. Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:1-6
%A Andrée, Leopold 
%A Dermol, J. 
%A Gruden, Mihael 
%A Hegedič, Alojzij 
%A Povše, Roman 
%D 1980
%T Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV
%B 1980
%9 parni kotel; 335 MW; TE Šoštanj; 
%! Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV
%K parni kotel; 335 MW; TE Šoštanj; 
%X Za 335 MW — blok v TE Šoštanj IV je bilo treba izbrati tak sistem in izvedbo parnega kotla, ki bi optimalno ustrezal danim obratovalnim razmeram. Nekateri od avtorjev tega referata so sodelovali pri tej zelo odgovorni nalogi kot člani podkomisije za kotel. P ri tem so imeli na voljo poleg ponudb kotlov podjetij, ki so sodelovala pri natečaju, tudi zelo dragocene obratovalne izkušnje parnega kotla 275 MW — bloka TE Šoštanj III. Te izkušnje pa so bile tedaj toliko bolj dragocene, ker je bil stolpni parni kotel tega bloka prva izvedba te vrste v SR Sloveniji, kakor tudi uporaba m ehanskih cevnih sten.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/
%0 Journal Article
%R 
%& 47
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 1-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Andrée, Leopold, J. Dermol, Mihael Gruden, Alojzij Hegedič, & Roman Povše.
"Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.1-6 (1980): 47-52. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Andrée, Leopold 
AU - Dermol, J. 
AU - Gruden, Mihael 
AU - Hegedič, Alojzij 
AU - Povše, Roman 
PY - 1980
TI - Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - parni kotel; 335 MW; TE Šoštanj; 
N2 - Za 335 MW — blok v TE Šoštanj IV je bilo treba izbrati tak sistem in izvedbo parnega kotla, ki bi optimalno ustrezal danim obratovalnim razmeram. Nekateri od avtorjev tega referata so sodelovali pri tej zelo odgovorni nalogi kot člani podkomisije za kotel. P ri tem so imeli na voljo poleg ponudb kotlov podjetij, ki so sodelovala pri natečaju, tudi zelo dragocene obratovalne izkušnje parnega kotla 275 MW — bloka TE Šoštanj III. Te izkušnje pa so bile tedaj toliko bolj dragocene, ker je bil stolpni parni kotel tega bloka prva izvedba te vrste v SR Sloveniji, kakor tudi uporaba m ehanskih cevnih sten.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/
@article{{}{.},
	author = {Andrée, L., Dermol, J., Gruden, M., Hegedič, A., Povše, R.},
	title = {Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/}
}
TY - JOUR
AU - Andrée, Leopold 
AU - Dermol, J. 
AU - Gruden, Mihael 
AU - Hegedič, Alojzij 
AU - Povše, Roman 
PY - 2017/07/04
TI - Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 1-6 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - parni kotel, 335 MW, TE Šoštanj, 
N2 - Za 335 MW — blok v TE Šoštanj IV je bilo treba izbrati tak sistem in izvedbo parnega kotla, ki bi optimalno ustrezal danim obratovalnim razmeram. Nekateri od avtorjev tega referata so sodelovali pri tej zelo odgovorni nalogi kot člani podkomisije za kotel. P ri tem so imeli na voljo poleg ponudb kotlov podjetij, ki so sodelovala pri natečaju, tudi zelo dragocene obratovalne izkušnje parnega kotla 275 MW — bloka TE Šoštanj III. Te izkušnje pa so bile tedaj toliko bolj dragocene, ker je bil stolpni parni kotel tega bloka prva izvedba te vrste v SR Sloveniji, kakor tudi uporaba m ehanskih cevnih sten.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/parni-kotel-za-335-mw-blok-v-te-sostanj-iv/
Andrée, Leopold, Dermol, J., Gruden, Mihael, Hegedič, Alojzij, AND Povše, Roman.
"Parni kotel za 335 MW —blok v TE Šoštanj IV" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 1-6 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerze Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Termoelektrarna Šoštanj, Slovenija
 • Univerze Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Republiški inšpektorat parnih kotlov, Ljubljana, Slovenija
 • Univerze Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)1-6, 47-52
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za 335 MW — blok v TE Šoštanj IV je bilo treba izbrati tak sistem in izvedbo parnega kotla, ki bi optimalno ustrezal danim obratovalnim razmeram. Nekateri od avtorjev tega referata so sodelovali pri tej zelo odgovorni nalogi kot člani podkomisije za kotel. P ri tem so imeli na voljo poleg ponudb kotlov podjetij, ki so sodelovala pri natečaju, tudi zelo dragocene obratovalne izkušnje parnega kotla 275 MW — bloka TE Šoštanj III. Te izkušnje pa so bile tedaj toliko bolj dragocene, ker je bil stolpni parni kotel tega bloka prva izvedba te vrste v SR Sloveniji, kakor tudi uporaba m ehanskih cevnih sten.

parni kotel; 335 MW; TE Šoštanj;