Parsonsovo število in metrologija

1857 Ogledov
976 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
ČERNIGOJ, Boris .
Parsonsovo število in metrologija. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 2, n.3, p. 83-84, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Černigoj, B.
(1956).
Parsonsovo število in metrologija.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2(3), 83-84.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Boris Černigoj},
	title = {Parsonsovo število in metrologija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {2},
	number = {3},
	year = {1956},
	keywords = {parsonsovo število; metrologija; },
	abstract = {S parnimi turbinami pretvarjamo toplotno energijo v mehansko. Trudimo se, da bi turbine konstruirali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- kar moči velik del toplote. Konstrukterju daje pri posamezni nalogi osnovno smernico razmerje med hitrostjo, s katero para doteka h gonilnim lopaticam in med srednjo obodno hitrostjo lppatic. To razmerje, ki ima za vsako vrsto turbinske stopnje s pravili geometrije in mehanike preprosto izvedljivo vrednost, je kot razmerje dveh hitrosti brezdirnenzijsko. Tako je pri posameznih stopnjah.},
	issn = {0039-2480},	pages = {83-84},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/}
}
Černigoj, B.
1956 June 2. Parsonsovo število in metrologija. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 2:3
%A Černigoj, Boris 
%D 1956
%T Parsonsovo število in metrologija
%B 1956
%9 parsonsovo število; metrologija; 
%! Parsonsovo število in metrologija
%K parsonsovo število; metrologija; 
%X S parnimi turbinami pretvarjamo toplotno energijo v mehansko. Trudimo se, da bi turbine konstruirali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- kar moči velik del toplote. Konstrukterju daje pri posamezni nalogi osnovno smernico razmerje med hitrostjo, s katero para doteka h gonilnim lopaticam in med srednjo obodno hitrostjo lppatic. To razmerje, ki ima za vsako vrsto turbinske stopnje s pravili geometrije in mehanike preprosto izvedljivo vrednost, je kot razmerje dveh hitrosti brezdirnenzijsko. Tako je pri posameznih stopnjah.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/
%0 Journal Article
%R 
%& 83
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 2
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-28
%7 2017-06-28
Černigoj, Boris.
"Parsonsovo število in metrologija." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 2.3 (1956): 83-84. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 1956
TI - Parsonsovo število in metrologija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - parsonsovo število; metrologija; 
N2 - S parnimi turbinami pretvarjamo toplotno energijo v mehansko. Trudimo se, da bi turbine konstruirali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- kar moči velik del toplote. Konstrukterju daje pri posamezni nalogi osnovno smernico razmerje med hitrostjo, s katero para doteka h gonilnim lopaticam in med srednjo obodno hitrostjo lppatic. To razmerje, ki ima za vsako vrsto turbinske stopnje s pravili geometrije in mehanike preprosto izvedljivo vrednost, je kot razmerje dveh hitrosti brezdirnenzijsko. Tako je pri posameznih stopnjah.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/
@article{{}{.},
	author = {Černigoj, B.},
	title = {Parsonsovo število in metrologija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {2},
	number = {3},
	year = {1956},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/}
}
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 2017/06/28
TI - Parsonsovo število in metrologija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 2, No 3 (1956): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - parsonsovo število, metrologija, 
N2 - S parnimi turbinami pretvarjamo toplotno energijo v mehansko. Trudimo se, da bi turbine konstruirali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- kar moči velik del toplote. Konstrukterju daje pri posamezni nalogi osnovno smernico razmerje med hitrostjo, s katero para doteka h gonilnim lopaticam in med srednjo obodno hitrostjo lppatic. To razmerje, ki ima za vsako vrsto turbinske stopnje s pravili geometrije in mehanike preprosto izvedljivo vrednost, je kot razmerje dveh hitrosti brezdirnenzijsko. Tako je pri posameznih stopnjah.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/parsonsovo-stevilo-in-metrologija/
Černigoj, Boris"Parsonsovo število in metrologija" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 2 Number 3 (28 June 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Tehniška Fakulteta v Ljubljani, oddelek za strojništvo

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 2(1956)3, 83-84
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

S parnimi turbinami pretvarjamo toplotno energijo v mehansko. Trudimo se, da bi turbine konstruirali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- kar moči velik del toplote. Konstrukterju daje pri posamezni nalogi osnovno smernico razmerje med hitrostjo, s katero para doteka h gonilnim lopaticam in med srednjo obodno hitrostjo lppatic. To razmerje, ki ima za vsako vrsto turbinske stopnje s pravili geometrije in mehanike preprosto izvedljivo vrednost, je kot razmerje dveh hitrosti brezdirnenzijsko. Tako je pri posameznih stopnjah.

parsonsovo število; metrologija;