Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti

886 Ogledov
197 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
ALUJEVIČ, Andro .
Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 19, n.6, p. 169-173, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/>. Date accessed: 11 may. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Alujevič, A.
(1973).
Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 19(6), 169-173.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Andro Alujevič},
	title = {Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {19},
	number = {6},
	year = {1973},
	keywords = {končni elementi; temične napetosti; },
	abstract = {V sestavku so podane osnovne zamisli o uporabi metode končnih elementov v elastomehaniki in področju termoelastičnosti. Izbrane so osnovne enačbe, s katerimi popisujem o obnašanje posameznih vrst končnih elementov, kakršni so npr. kvadri, piramide, četvero kotniki in trikotniki, na katere razstavim o obravnavani strojni del. Z uporabo principa o minimalni potencialni energiji dobljene enačbe nato sestavim o v sistem, ki ga razrešimo z digitalnim računskim strojem . Pri obravnavanih prostorskih, vrten in skih in ravnin skih primerih se je marsikje pokazalo smotrno odstopiti od standardnega zapisa. Za primer je navedena uporaba tenzorske definicije strižnih deformacij namesto inženirske definicije, da se s tem olajša postopek programiranja (3-D) in pospeši delo računalnika. Prav tako se je pokazala smiselna preureditev matrike elastičnih lastnosti v 2-D zgledih, da lahko vgradimo vrteninski in tudi oba ravninska primera (ravninsko deform acijsko ter ravninsko napetostno stanje) čim bolj okrnjeno v en sam program . Podano gradivo je podprto z izračunanimi primeri iz konstrukcijske prakse s področja gorivnih elementov za jedrske reaktorje, čeprav je uporaba te metode v drugih panogah tehnike enostavna. S poenostavitvami lahko postopek končnih elementov rešuje tudi probleme prevajanja toplote, magnetike, difuzije nevtronov ipd.},
	issn = {0039-2480},	pages = {169-173},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/}
}
Alujevič, A.
1973 July 19. Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 19:6
%A Alujevič, Andro 
%D 1973
%T Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti
%B 1973
%9 končni elementi; temične napetosti; 
%! Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti
%K končni elementi; temične napetosti; 
%X V sestavku so podane osnovne zamisli o uporabi metode končnih elementov v elastomehaniki in področju termoelastičnosti. Izbrane so osnovne enačbe, s katerimi popisujem o obnašanje posameznih vrst končnih elementov, kakršni so npr. kvadri, piramide, četvero kotniki in trikotniki, na katere razstavim o obravnavani strojni del. Z uporabo principa o minimalni potencialni energiji dobljene enačbe nato sestavim o v sistem, ki ga razrešimo z digitalnim računskim strojem . Pri obravnavanih prostorskih, vrten in skih in ravnin skih primerih se je marsikje pokazalo smotrno odstopiti od standardnega zapisa. Za primer je navedena uporaba tenzorske definicije strižnih deformacij namesto inženirske definicije, da se s tem olajša postopek programiranja (3-D) in pospeši delo računalnika. Prav tako se je pokazala smiselna preureditev matrike elastičnih lastnosti v 2-D zgledih, da lahko vgradimo vrteninski in tudi oba ravninska primera (ravninsko deform acijsko ter ravninsko napetostno stanje) čim bolj okrnjeno v en sam program . Podano gradivo je podprto z izračunanimi primeri iz konstrukcijske prakse s področja gorivnih elementov za jedrske reaktorje, čeprav je uporaba te metode v drugih panogah tehnike enostavna. S poenostavitvami lahko postopek končnih elementov rešuje tudi probleme prevajanja toplote, magnetike, difuzije nevtronov ipd.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/
%0 Journal Article
%R 
%& 169
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 19
%N 6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Alujevič, Andro.
"Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 19.6 (1973): 169-173. Web. 11 May. 2021
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
PY - 1973
TI - Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - končni elementi; temične napetosti; 
N2 - V sestavku so podane osnovne zamisli o uporabi metode končnih elementov v elastomehaniki in področju termoelastičnosti. Izbrane so osnovne enačbe, s katerimi popisujem o obnašanje posameznih vrst končnih elementov, kakršni so npr. kvadri, piramide, četvero kotniki in trikotniki, na katere razstavim o obravnavani strojni del. Z uporabo principa o minimalni potencialni energiji dobljene enačbe nato sestavim o v sistem, ki ga razrešimo z digitalnim računskim strojem . Pri obravnavanih prostorskih, vrten in skih in ravnin skih primerih se je marsikje pokazalo smotrno odstopiti od standardnega zapisa. Za primer je navedena uporaba tenzorske definicije strižnih deformacij namesto inženirske definicije, da se s tem olajša postopek programiranja (3-D) in pospeši delo računalnika. Prav tako se je pokazala smiselna preureditev matrike elastičnih lastnosti v 2-D zgledih, da lahko vgradimo vrteninski in tudi oba ravninska primera (ravninsko deform acijsko ter ravninsko napetostno stanje) čim bolj okrnjeno v en sam program . Podano gradivo je podprto z izračunanimi primeri iz konstrukcijske prakse s področja gorivnih elementov za jedrske reaktorje, čeprav je uporaba te metode v drugih panogah tehnike enostavna. S poenostavitvami lahko postopek končnih elementov rešuje tudi probleme prevajanja toplote, magnetike, difuzije nevtronov ipd.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/
@article{{}{.},
	author = {Alujevič, A.},
	title = {Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {19},
	number = {6},
	year = {1973},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/}
}
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
PY - 2017/07/04
TI - Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 19, No 6 (1973): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - končni elementi, temične napetosti, 
N2 - V sestavku so podane osnovne zamisli o uporabi metode končnih elementov v elastomehaniki in področju termoelastičnosti. Izbrane so osnovne enačbe, s katerimi popisujem o obnašanje posameznih vrst končnih elementov, kakršni so npr. kvadri, piramide, četvero kotniki in trikotniki, na katere razstavim o obravnavani strojni del. Z uporabo principa o minimalni potencialni energiji dobljene enačbe nato sestavim o v sistem, ki ga razrešimo z digitalnim računskim strojem . Pri obravnavanih prostorskih, vrten in skih in ravnin skih primerih se je marsikje pokazalo smotrno odstopiti od standardnega zapisa. Za primer je navedena uporaba tenzorske definicije strižnih deformacij namesto inženirske definicije, da se s tem olajša postopek programiranja (3-D) in pospeši delo računalnika. Prav tako se je pokazala smiselna preureditev matrike elastičnih lastnosti v 2-D zgledih, da lahko vgradimo vrteninski in tudi oba ravninska primera (ravninsko deform acijsko ter ravninsko napetostno stanje) čim bolj okrnjeno v en sam program . Podano gradivo je podprto z izračunanimi primeri iz konstrukcijske prakse s področja gorivnih elementov za jedrske reaktorje, čeprav je uporaba te metode v drugih panogah tehnike enostavna. S poenostavitvami lahko postopek končnih elementov rešuje tudi probleme prevajanja toplote, magnetike, difuzije nevtronov ipd.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/postopek-koncnih-elementov-za-racunanje-termicnih-napetosti/
Alujevič, Andro"Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 19 Number 6 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Institut Jože Štefan, Ljubljana

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19(1973)6, 169-173

V sestavku so podane osnovne zamisli o uporabi metode končnih elementov v elastomehaniki in področju termoelastičnosti. Izbrane so osnovne enačbe, s katerimi popisujem o obnašanje posameznih vrst končnih elementov, kakršni so npr. kvadri, piramide, četvero kotniki in trikotniki, na katere razstavim o obravnavani strojni del. Z uporabo principa o minimalni potencialni energiji dobljene enačbe nato sestavim o v sistem, ki ga razrešimo z digitalnim računskim strojem . Pri obravnavanih prostorskih, vrten in skih in ravnin skih primerih se je marsikje pokazalo smotrno odstopiti od standardnega zapisa. Za primer je navedena uporaba tenzorske definicije strižnih deformacij namesto inženirske definicije, da se s tem olajša postopek programiranja (3-D) in pospeši delo računalnika. Prav tako se je pokazala smiselna preureditev matrike elastičnih lastnosti v 2-D zgledih, da lahko vgradimo vrteninski in tudi oba ravninska primera (ravninsko deform acijsko ter ravninsko napetostno stanje) čim bolj okrnjeno v en sam program . Podano gradivo je podprto z izračunanimi primeri iz konstrukcijske prakse s področja gorivnih elementov za jedrske reaktorje, čeprav je uporaba te metode v drugih panogah tehnike enostavna. S poenostavitvami lahko postopek končnih elementov rešuje tudi probleme prevajanja toplote, magnetike, difuzije nevtronov ipd.

končni elementi; temične napetosti;