Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

1830 Ogledov
1159 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
KUZMAN, Karl .
Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 31, n.9-10, p. 256-260, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/>. Date accessed: 24 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kuzman, K.
(1985).
Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 31(9-10), 256-260.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Karl Kuzman},
	title = {Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	keywords = {kovaško valjanje; kovaštvo; },
	abstract = {Utopno kovanje je dolgo časa veljalo za tehnologijo, ki se je teoretično ne da dovolj natančno opisati. Zato se je pojasnjevanje do tedaj še neznanih zakonitosti začelo z dveh strani: s postopnim dograjevanjem teorije plastičnosti in s sistematično analizo laboratorijskih preizkusov in uspelih tehnoloških rešitev iz naše industrijske prakse. Takšno stanje, ki je bilo pred dobrimi tridesetimi leti, se lepo vidi iz dveh knjig, ki sta jih napisala Bruhanov in Rebelski [1] ter Lange [2]. Ti dve deli sta bili dolga leta edina pisna vira, ki so ju dobro poznali in uporabljali tudi pri nas. Od zgodnjih primerov uspešne analize obstoječe izdelave lahko omenimo poročili iz NDR [3, 4], ko so študentje opravili tehnološko anketo v večini njihovih kovačnic ter nato dobili izkustvene podatke o izkoriščenosti materiala in potrebni energiji kladiv. Podobna akcija, ki naj bi anketo ponovila v okviru SFRJ, je zaradi naše ozkosti in zaprtosti propadla. Da pa so takšne analize lahko zelo uspešne, potrju je kratko poročilo [5], ko smo metodologijo iz NDR uporabili pri ponovni določitvi potrebnega materiala za utopno kovanje skupine podobnih izkovkov. Primer, kako se da uspešno uskladiti oba v začetku navedena načina, pa bomo v pričujočem članku skušali pojasniti na problemu kovaškega valjanja. Za pomoč in nasvete pri teoretičnem delu se moram zahvaliti rednim profesorjem dr. Prelogu, dr. Čižmanu in dr. Golograncu. Pri zbiranju podatkov mi je pomagal tovariš Zemljak (Unior Zreče), programe za konstruiranje valjancev pa je izdelal Pirtovšek dipl. inž. (Železarna Ravne).},
	issn = {0039-2480},	pages = {256-260},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/}
}
Kuzman, K.
1985 November 31. Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 31:9-10
%A Kuzman, Karl 
%D 1985
%T Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja
%B 1985
%9 kovaško valjanje; kovaštvo; 
%! Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja
%K kovaško valjanje; kovaštvo; 
%X Utopno kovanje je dolgo časa veljalo za tehnologijo, ki se je teoretično ne da dovolj natančno opisati. Zato se je pojasnjevanje do tedaj še neznanih zakonitosti začelo z dveh strani: s postopnim dograjevanjem teorije plastičnosti in s sistematično analizo laboratorijskih preizkusov in uspelih tehnoloških rešitev iz naše industrijske prakse. Takšno stanje, ki je bilo pred dobrimi tridesetimi leti, se lepo vidi iz dveh knjig, ki sta jih napisala Bruhanov in Rebelski [1] ter Lange [2]. Ti dve deli sta bili dolga leta edina pisna vira, ki so ju dobro poznali in uporabljali tudi pri nas. Od zgodnjih primerov uspešne analize obstoječe izdelave lahko omenimo poročili iz NDR [3, 4], ko so študentje opravili tehnološko anketo v večini njihovih kovačnic ter nato dobili izkustvene podatke o izkoriščenosti materiala in potrebni energiji kladiv. Podobna akcija, ki naj bi anketo ponovila v okviru SFRJ, je zaradi naše ozkosti in zaprtosti propadla. Da pa so takšne analize lahko zelo uspešne, potrju je kratko poročilo [5], ko smo metodologijo iz NDR uporabili pri ponovni določitvi potrebnega materiala za utopno kovanje skupine podobnih izkovkov. Primer, kako se da uspešno uskladiti oba v začetku navedena načina, pa bomo v pričujočem članku skušali pojasniti na problemu kovaškega valjanja. Za pomoč in nasvete pri teoretičnem delu se moram zahvaliti rednim profesorjem dr. Prelogu, dr. Čižmanu in dr. Golograncu. Pri zbiranju podatkov mi je pomagal tovariš Zemljak (Unior Zreče), programe za konstruiranje valjancev pa je izdelal Pirtovšek dipl. inž. (Železarna Ravne).
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/
%0 Journal Article
%R 
%& 256
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 31
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kuzman, Karl.
"Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 31.9-10 (1985): 256-260. Web. 24 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Kuzman, Karl 
PY - 1985
TI - Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - kovaško valjanje; kovaštvo; 
N2 - Utopno kovanje je dolgo časa veljalo za tehnologijo, ki se je teoretično ne da dovolj natančno opisati. Zato se je pojasnjevanje do tedaj še neznanih zakonitosti začelo z dveh strani: s postopnim dograjevanjem teorije plastičnosti in s sistematično analizo laboratorijskih preizkusov in uspelih tehnoloških rešitev iz naše industrijske prakse. Takšno stanje, ki je bilo pred dobrimi tridesetimi leti, se lepo vidi iz dveh knjig, ki sta jih napisala Bruhanov in Rebelski [1] ter Lange [2]. Ti dve deli sta bili dolga leta edina pisna vira, ki so ju dobro poznali in uporabljali tudi pri nas. Od zgodnjih primerov uspešne analize obstoječe izdelave lahko omenimo poročili iz NDR [3, 4], ko so študentje opravili tehnološko anketo v večini njihovih kovačnic ter nato dobili izkustvene podatke o izkoriščenosti materiala in potrebni energiji kladiv. Podobna akcija, ki naj bi anketo ponovila v okviru SFRJ, je zaradi naše ozkosti in zaprtosti propadla. Da pa so takšne analize lahko zelo uspešne, potrju je kratko poročilo [5], ko smo metodologijo iz NDR uporabili pri ponovni določitvi potrebnega materiala za utopno kovanje skupine podobnih izkovkov. Primer, kako se da uspešno uskladiti oba v začetku navedena načina, pa bomo v pričujočem članku skušali pojasniti na problemu kovaškega valjanja. Za pomoč in nasvete pri teoretičnem delu se moram zahvaliti rednim profesorjem dr. Prelogu, dr. Čižmanu in dr. Golograncu. Pri zbiranju podatkov mi je pomagal tovariš Zemljak (Unior Zreče), programe za konstruiranje valjancev pa je izdelal Pirtovšek dipl. inž. (Železarna Ravne).
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/
@article{{}{.},
	author = {Kuzman, K.},
	title = {Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/}
}
TY - JOUR
AU - Kuzman, Karl 
PY - 2017/11/02
TI - Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 31, No 9-10 (1985): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - kovaško valjanje, kovaštvo, 
N2 - Utopno kovanje je dolgo časa veljalo za tehnologijo, ki se je teoretično ne da dovolj natančno opisati. Zato se je pojasnjevanje do tedaj še neznanih zakonitosti začelo z dveh strani: s postopnim dograjevanjem teorije plastičnosti in s sistematično analizo laboratorijskih preizkusov in uspelih tehnoloških rešitev iz naše industrijske prakse. Takšno stanje, ki je bilo pred dobrimi tridesetimi leti, se lepo vidi iz dveh knjig, ki sta jih napisala Bruhanov in Rebelski [1] ter Lange [2]. Ti dve deli sta bili dolga leta edina pisna vira, ki so ju dobro poznali in uporabljali tudi pri nas. Od zgodnjih primerov uspešne analize obstoječe izdelave lahko omenimo poročili iz NDR [3, 4], ko so študentje opravili tehnološko anketo v večini njihovih kovačnic ter nato dobili izkustvene podatke o izkoriščenosti materiala in potrebni energiji kladiv. Podobna akcija, ki naj bi anketo ponovila v okviru SFRJ, je zaradi naše ozkosti in zaprtosti propadla. Da pa so takšne analize lahko zelo uspešne, potrju je kratko poročilo [5], ko smo metodologijo iz NDR uporabili pri ponovni določitvi potrebnega materiala za utopno kovanje skupine podobnih izkovkov. Primer, kako se da uspešno uskladiti oba v začetku navedena načina, pa bomo v pričujočem članku skušali pojasniti na problemu kovaškega valjanja. Za pomoč in nasvete pri teoretičnem delu se moram zahvaliti rednim profesorjem dr. Prelogu, dr. Čižmanu in dr. Golograncu. Pri zbiranju podatkov mi je pomagal tovariš Zemljak (Unior Zreče), programe za konstruiranje valjancev pa je izdelal Pirtovšek dipl. inž. (Železarna Ravne).
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/problemi-pri-nacrtovanju-kovaskega-valjanja/
Kuzman, Karl"Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 31 Number 9-10 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31(1985)9-10, 256-260
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Utopno kovanje je dolgo časa veljalo za tehnologijo, ki se je teoretično ne da dovolj natančno opisati. Zato se je pojasnjevanje do tedaj še neznanih zakonitosti začelo z dveh strani: s postopnim dograjevanjem teorije plastičnosti in s sistematično analizo laboratorijskih preizkusov in uspelih tehnoloških rešitev iz naše industrijske prakse. Takšno stanje, ki je bilo pred dobrimi tridesetimi leti, se lepo vidi iz dveh knjig, ki sta jih napisala Bruhanov in Rebelski [1] ter Lange [2]. Ti dve deli sta bili dolga leta edina pisna vira, ki so ju dobro poznali in uporabljali tudi pri nas. Od zgodnjih primerov uspešne analize obstoječe izdelave lahko omenimo poročili iz NDR [3, 4], ko so študentje opravili tehnološko anketo v večini njihovih kovačnic ter nato dobili izkustvene podatke o izkoriščenosti materiala in potrebni energiji kladiv. Podobna akcija, ki naj bi anketo ponovila v okviru SFRJ, je zaradi naše ozkosti in zaprtosti propadla. Da pa so takšne analize lahko zelo uspešne, potrju je kratko poročilo [5], ko smo metodologijo iz NDR uporabili pri ponovni določitvi potrebnega materiala za utopno kovanje skupine podobnih izkovkov. Primer, kako se da uspešno uskladiti oba v začetku navedena načina, pa bomo v pričujočem članku skušali pojasniti na problemu kovaškega valjanja. Za pomoč in nasvete pri teoretičnem delu se moram zahvaliti rednim profesorjem dr. Prelogu, dr. Čižmanu in dr. Golograncu. Pri zbiranju podatkov mi je pomagal tovariš Zemljak (Unior Zreče), programe za konstruiranje valjancev pa je izdelal Pirtovšek dipl. inž. (Železarna Ravne).

kovaško valjanje; kovaštvo;