Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah

1507 Ogledov
823 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
PRAUNSEIS, Alojz .
Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 13, n.2, p. 43-47, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/>. Date accessed: 06 dec. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Praunseis, A.
(1967).
Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 13(2), 43-47.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Alojz Praunseis},
	title = {Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {2},
	year = {1967},
	keywords = {preobrazba energije; termoelektrarne; },
	abstract = {Vzporedno s hitrim razvojem tehničnih ved in širjenjem industrializacije se razvijajo in izpopolnjujejo tudi sodobni postopki za preobražanje energij. Kalorične elektrarne so dobile tekmeca v jedrskih elektrarnah, ki se dandanes že uveljavljajo predvsem v deželah brez zadostnih količin fosilnih goriv. Pri tem je za sedanji čas značilno, da gradijo čedalje večje enote, kar je po eni strani pogojeno s tem, da potrošnja toplotne in električne energije stalno narašča, hkrati pa so s takimi napravami dosegljivi zelo dobri izkoristki, kar je postalo za racionalno izkoriščanje primarnih nosilcev energije neogibno potrebno. P rednost kaloričnih elektrarn je v relativno majhnih investicijskih stroških na instalirani kW, medtem ko so stroški za gorivo veliki. Pri jedrskih elektrarnah je narobe: investicija je draga, stroški za gorivo so majhni. Problem konkurenčnosti kaloričnih elektrarn je torej v ekonomičnem transportu in racionalnem izkoriščanju goriv od najdišča do porabe. V nadaljnjih izvajanjih želimo prikazati, do katere mere je to možno in koliko je bilo glede tega že doseženega.},
	issn = {0039-2480},	pages = {43-47},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/}
}
Praunseis, A.
1967 June 13. Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 13:2
%A Praunseis, Alojz 
%D 1967
%T Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah
%B 1967
%9 preobrazba energije; termoelektrarne; 
%! Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah
%K preobrazba energije; termoelektrarne; 
%X Vzporedno s hitrim razvojem tehničnih ved in širjenjem industrializacije se razvijajo in izpopolnjujejo tudi sodobni postopki za preobražanje energij. Kalorične elektrarne so dobile tekmeca v jedrskih elektrarnah, ki se dandanes že uveljavljajo predvsem v deželah brez zadostnih količin fosilnih goriv. Pri tem je za sedanji čas značilno, da gradijo čedalje večje enote, kar je po eni strani pogojeno s tem, da potrošnja toplotne in električne energije stalno narašča, hkrati pa so s takimi napravami dosegljivi zelo dobri izkoristki, kar je postalo za racionalno izkoriščanje primarnih nosilcev energije neogibno potrebno. P rednost kaloričnih elektrarn je v relativno majhnih investicijskih stroških na instalirani kW, medtem ko so stroški za gorivo veliki. Pri jedrskih elektrarnah je narobe: investicija je draga, stroški za gorivo so majhni. Problem konkurenčnosti kaloričnih elektrarn je torej v ekonomičnem transportu in racionalnem izkoriščanju goriv od najdišča do porabe. V nadaljnjih izvajanjih želimo prikazati, do katere mere je to možno in koliko je bilo glede tega že doseženega.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/
%0 Journal Article
%R 
%& 43
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 13
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Praunseis, Alojz.
"Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 13.2 (1967): 43-47. Web. 06 Dec. 2022
TY - JOUR
AU - Praunseis, Alojz 
PY - 1967
TI - Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - preobrazba energije; termoelektrarne; 
N2 - Vzporedno s hitrim razvojem tehničnih ved in širjenjem industrializacije se razvijajo in izpopolnjujejo tudi sodobni postopki za preobražanje energij. Kalorične elektrarne so dobile tekmeca v jedrskih elektrarnah, ki se dandanes že uveljavljajo predvsem v deželah brez zadostnih količin fosilnih goriv. Pri tem je za sedanji čas značilno, da gradijo čedalje večje enote, kar je po eni strani pogojeno s tem, da potrošnja toplotne in električne energije stalno narašča, hkrati pa so s takimi napravami dosegljivi zelo dobri izkoristki, kar je postalo za racionalno izkoriščanje primarnih nosilcev energije neogibno potrebno. P rednost kaloričnih elektrarn je v relativno majhnih investicijskih stroških na instalirani kW, medtem ko so stroški za gorivo veliki. Pri jedrskih elektrarnah je narobe: investicija je draga, stroški za gorivo so majhni. Problem konkurenčnosti kaloričnih elektrarn je torej v ekonomičnem transportu in racionalnem izkoriščanju goriv od najdišča do porabe. V nadaljnjih izvajanjih želimo prikazati, do katere mere je to možno in koliko je bilo glede tega že doseženega.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/
@article{{}{.},
	author = {Praunseis, A.},
	title = {Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {2},
	year = {1967},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/}
}
TY - JOUR
AU - Praunseis, Alojz 
PY - 2017/06/30
TI - Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 13, No 2 (1967): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - preobrazba energije, termoelektrarne, 
N2 - Vzporedno s hitrim razvojem tehničnih ved in širjenjem industrializacije se razvijajo in izpopolnjujejo tudi sodobni postopki za preobražanje energij. Kalorične elektrarne so dobile tekmeca v jedrskih elektrarnah, ki se dandanes že uveljavljajo predvsem v deželah brez zadostnih količin fosilnih goriv. Pri tem je za sedanji čas značilno, da gradijo čedalje večje enote, kar je po eni strani pogojeno s tem, da potrošnja toplotne in električne energije stalno narašča, hkrati pa so s takimi napravami dosegljivi zelo dobri izkoristki, kar je postalo za racionalno izkoriščanje primarnih nosilcev energije neogibno potrebno. P rednost kaloričnih elektrarn je v relativno majhnih investicijskih stroških na instalirani kW, medtem ko so stroški za gorivo veliki. Pri jedrskih elektrarnah je narobe: investicija je draga, stroški za gorivo so majhni. Problem konkurenčnosti kaloričnih elektrarn je torej v ekonomičnem transportu in racionalnem izkoriščanju goriv od najdišča do porabe. V nadaljnjih izvajanjih želimo prikazati, do katere mere je to možno in koliko je bilo glede tega že doseženega.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah/
Praunseis, Alojz"Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 13 Number 2 (30 June 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Višja tehniška šola, Maribor, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13(1967)2, 43-47
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Vzporedno s hitrim razvojem tehničnih ved in širjenjem industrializacije se razvijajo in izpopolnjujejo tudi sodobni postopki za preobražanje energij. Kalorične elektrarne so dobile tekmeca v jedrskih elektrarnah, ki se dandanes že uveljavljajo predvsem v deželah brez zadostnih količin fosilnih goriv. Pri tem je za sedanji čas značilno, da gradijo čedalje večje enote, kar je po eni strani pogojeno s tem, da potrošnja toplotne in električne energije stalno narašča, hkrati pa so s takimi napravami dosegljivi zelo dobri izkoristki, kar je postalo za racionalno izkoriščanje primarnih nosilcev energije neogibno potrebno. P rednost kaloričnih elektrarn je v relativno majhnih investicijskih stroških na instalirani kW, medtem ko so stroški za gorivo veliki. Pri jedrskih elektrarnah je narobe: investicija je draga, stroški za gorivo so majhni. Problem konkurenčnosti kaloričnih elektrarn je torej v ekonomičnem transportu in racionalnem izkoriščanju goriv od najdišča do porabe. V nadaljnjih izvajanjih želimo prikazati, do katere mere je to možno in koliko je bilo glede tega že doseženega.

preobrazba energije; termoelektrarne;