Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

1386 Ogledov
868 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
ŠKERGET, Polde ;ALUJEVIČ, Andro .
Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.10-12, p. 199-202, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/>. Date accessed: 25 mar. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Škerget, P., & Alujevič, A.
(1983).
Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(10-12), 199-202.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Polde Škerget and Andro Alujevič},
	title = {Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {10-12},
	year = {1983},
	keywords = {integrali; viskozni fluidi; nestisljivi fluidi; },
	abstract = {Časovno odvisno gibanje viskoznega nestisljivega fluida popišemo z zakonom ohranitve mase in z Newtonovimi zakoni gibanja, izraženo v matematični obliki kontinuitetne in Navier-Stokesove enačbe.},
	issn = {0039-2480},	pages = {199-202},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/}
}
Škerget, P.,Alujevič, A.
1983 July 29. Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:10-12
%A Škerget, Polde 
%A Alujevič, Andro 
%D 1983
%T Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov
%B 1983
%9 integrali; viskozni fluidi; nestisljivi fluidi; 
%! Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov
%K integrali; viskozni fluidi; nestisljivi fluidi; 
%X Časovno odvisno gibanje viskoznega nestisljivega fluida popišemo z zakonom ohranitve mase in z Newtonovimi zakoni gibanja, izraženo v matematični obliki kontinuitetne in Navier-Stokesove enačbe.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/
%0 Journal Article
%R 
%& 199
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Škerget, Polde, & Andro Alujevič.
"Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.10-12 (1983): 199-202. Web. 25 Mar. 2023
TY - JOUR
AU - Škerget, Polde 
AU - Alujevič, Andro 
PY - 1983
TI - Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - integrali; viskozni fluidi; nestisljivi fluidi; 
N2 - Časovno odvisno gibanje viskoznega nestisljivega fluida popišemo z zakonom ohranitve mase in z Newtonovimi zakoni gibanja, izraženo v matematični obliki kontinuitetne in Navier-Stokesove enačbe.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/
@article{{}{.},
	author = {Škerget, P., Alujevič, A.},
	title = {Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {10-12},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/}
}
TY - JOUR
AU - Škerget, Polde 
AU - Alujevič, Andro 
PY - 2017/07/05
TI - Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 10-12 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - integrali, viskozni fluidi, nestisljivi fluidi, 
N2 - Časovno odvisno gibanje viskoznega nestisljivega fluida popišemo z zakonom ohranitve mase in z Newtonovimi zakoni gibanja, izraženo v matematični obliki kontinuitetne in Navier-Stokesove enačbe.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/robna-integralska-metoda-za-tokove-viskoznih-nestisljivih-fluidov/
Škerget, Polde, AND Alujevič, Andro.
"Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 10-12 (05 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Visoka tehniška šola Maribor, Slovenija
 • Visoka tehniška šola Maribor, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)10-12, 199-202
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Časovno odvisno gibanje viskoznega nestisljivega fluida popišemo z zakonom ohranitve mase in z Newtonovimi zakoni gibanja, izraženo v matematični obliki kontinuitetne in Navier-Stokesove enačbe.

integrali; viskozni fluidi; nestisljivi fluidi;