Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem

750 Ogledov
642 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
KOSEL, Franc ;KOSEC, Ladislav .
Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.7-9, p. 151-158, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/>. Date accessed: 09 aug. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kosel, F., & Kosec, L.
(1983).
Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(7-9), 151-158.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Kosel and Ladislav Kosec},
	title = {Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {7-9},
	year = {1983},
	keywords = {orodja; toplotno razpokanje; },
	abstract = {V članku obravnavamo toplotno razpokanje, ki je pogost pojav poškodovanja jekel pri delu v vročem. Raziskali smo spremembe na površini poškodovanega jekla. Analizirali smo pomen kemične nehomogenosti jekla za nastanek in rast razpok v povezavi z zunanjimi vplivi. Izračunali smo napetostno stanje za obravnavani primer, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv oksidacije na širjenje korena razpok.},
	issn = {0039-2480},	pages = {151-158},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/}
}
Kosel, F.,Kosec, L.
1983 November 29. Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:7-9
%A Kosel, Franc 
%A Kosec, Ladislav 
%D 1983
%T Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem
%B 1983
%9 orodja; toplotno razpokanje; 
%! Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem
%K orodja; toplotno razpokanje; 
%X V članku obravnavamo toplotno razpokanje, ki je pogost pojav poškodovanja jekel pri delu v vročem. Raziskali smo spremembe na površini poškodovanega jekla. Analizirali smo pomen kemične nehomogenosti jekla za nastanek in rast razpok v povezavi z zunanjimi vplivi. Izračunali smo napetostno stanje za obravnavani primer, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv oksidacije na širjenje korena razpok.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/
%0 Journal Article
%R 
%& 151
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 7-9
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kosel, Franc, & Ladislav Kosec.
"Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.7-9 (1983): 151-158. Web. 09 Aug. 2020
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
AU - Kosec, Ladislav 
PY - 1983
TI - Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - orodja; toplotno razpokanje; 
N2 - V članku obravnavamo toplotno razpokanje, ki je pogost pojav poškodovanja jekel pri delu v vročem. Raziskali smo spremembe na površini poškodovanega jekla. Analizirali smo pomen kemične nehomogenosti jekla za nastanek in rast razpok v povezavi z zunanjimi vplivi. Izračunali smo napetostno stanje za obravnavani primer, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv oksidacije na širjenje korena razpok.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/
@article{{}{.},
	author = {Kosel, F., Kosec, L.},
	title = {Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {7-9},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/}
}
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
AU - Kosec, Ladislav 
PY - 2017/11/02
TI - Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 7-9 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - orodja, toplotno razpokanje, 
N2 - V članku obravnavamo toplotno razpokanje, ki je pogost pojav poškodovanja jekel pri delu v vročem. Raziskali smo spremembe na površini poškodovanega jekla. Analizirali smo pomen kemične nehomogenosti jekla za nastanek in rast razpok v povezavi z zunanjimi vplivi. Izračunali smo napetostno stanje za obravnavani primer, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv oksidacije na širjenje korena razpok.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/toplotno-razpokanje-orodij-za-delo-v-vrocem/
Kosel, Franc, AND Kosec, Ladislav.
"Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 7-9 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)7-9, 151-158

V članku obravnavamo toplotno razpokanje, ki je pogost pojav poškodovanja jekel pri delu v vročem. Raziskali smo spremembe na površini poškodovanega jekla. Analizirali smo pomen kemične nehomogenosti jekla za nastanek in rast razpok v povezavi z zunanjimi vplivi. Izračunali smo napetostno stanje za obravnavani primer, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv oksidacije na širjenje korena razpok.

orodja; toplotno razpokanje;