Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

1111 Ogledov
847 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
NIEMANN, G. .
Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 10, n.4-5, p. 103-108, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/>. Date accessed: 23 oct. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Niemann, G.
(1964).
Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 10(4-5), 103-108.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {G. Niemann},
	title = {Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {4-5},
	year = {1964},
	keywords = {odpornost; zobniki; piting; },
	abstract = {Dr. ing. G. Niemann, profesor na tehniški visoki šoli v Münchnu, znani strokovnjak za strojne elemente, posebno za zobnike in zobniška predležja, je imel leta 1961 na konferenci na madžarski akademiji znanosti v Budimpešti referat o trajni odpornosti zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Glede na izredno pomembne rezultate njegovih raziskavo vplivu raznih parametrov na povečanje trajne trdnosti nosilnih bokov na zobnikih proti pitingu so njegova izvajanja za nas še posebno zanimiva in vredna upoštevanja, saj se v naših obratih še vedno dan za dnem srečujemo s škodljivimi predčasnimi pojavi pitinga na zobnikih. Z izrazom »piting« razumemo značilno jamičanje oziroma izluščanje materiala na nosilnih bokih zob v območju kotalnega kroga ali pod njim, in sicer kot posledico prevelikega kotalnega pritiska v prisotnosti maziva [1]. Razlikujemo dve vrsti pitinga: 1 . piting, ki lahko nastaja ob utekanju predležja in ni nevaren; jamice, ki lahko nastajajo pri tem , so velike kakor glave bucik in pozneje lahko izginjajo (Einlaufgrübchen, Initial pittings); 2. piting, ki zaradi lokalnih preobremenitev povzroča razkroj nosilnih zobnih bokov (fortschreitende Grübchen, Progressiv pittings). To uničujoče izluščanje materiala lahko nastaja v območju števila obremenitev 10^5 do 20.10^6 in je zlasti kočljivo pri poboljšanih in kaljenih jeklih, medtem ko se piting pri mehkih jeklih zaradi drsne, obrabe in plastične deformacije materiala lahko prekriva. Preizkusi prof. Niemanna so bili opravljeni na razvojni ustanovi za zobnike in predležja v Münchnu (FZG — Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Hochschule München). Referat naj seznanja čim širši krog strokovnjakov z rezultati dosedanjih raziskav in dosežkov prof. Niemanna na tem tako perečem področju. Avtorje priložil tudi izvirne fotografije, za kar mu gre iskrena hvala.  Ker se prevod tesno opira na izvirnik, v referatu pa je ponekod snov podana precej zgoščeno ali pa so rezultati objavljeni samo v izvlečkih, kar večkrat otežuje podrobno razumevanje snovi, naj bralci, ki se žele še temeljiteje poglobiti v poteke vseh opravljenih preizkusov, sežejo še po literaturi, ki je bila ponajveč za osnovo pri sestavljanju referata [2].},
	issn = {0039-2480},	pages = {103-108},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/}
}
Niemann, G.
1964 November 10. Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 10:4-5
%A Niemann, G. 
%D 1964
%T Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje
%B 1964
%9 odpornost; zobniki; piting; 
%! Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje
%K odpornost; zobniki; piting; 
%X Dr. ing. G. Niemann, profesor na tehniški visoki šoli v Münchnu, znani strokovnjak za strojne elemente, posebno za zobnike in zobniška predležja, je imel leta 1961 na konferenci na madžarski akademiji znanosti v Budimpešti referat o trajni odpornosti zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Glede na izredno pomembne rezultate njegovih raziskavo vplivu raznih parametrov na povečanje trajne trdnosti nosilnih bokov na zobnikih proti pitingu so njegova izvajanja za nas še posebno zanimiva in vredna upoštevanja, saj se v naših obratih še vedno dan za dnem srečujemo s škodljivimi predčasnimi pojavi pitinga na zobnikih. Z izrazom »piting« razumemo značilno jamičanje oziroma izluščanje materiala na nosilnih bokih zob v območju kotalnega kroga ali pod njim, in sicer kot posledico prevelikega kotalnega pritiska v prisotnosti maziva [1]. Razlikujemo dve vrsti pitinga: 1 . piting, ki lahko nastaja ob utekanju predležja in ni nevaren; jamice, ki lahko nastajajo pri tem , so velike kakor glave bucik in pozneje lahko izginjajo (Einlaufgrübchen, Initial pittings); 2. piting, ki zaradi lokalnih preobremenitev povzroča razkroj nosilnih zobnih bokov (fortschreitende Grübchen, Progressiv pittings). To uničujoče izluščanje materiala lahko nastaja v območju števila obremenitev 10^5 do 20.10^6 in je zlasti kočljivo pri poboljšanih in kaljenih jeklih, medtem ko se piting pri mehkih jeklih zaradi drsne, obrabe in plastične deformacije materiala lahko prekriva. Preizkusi prof. Niemanna so bili opravljeni na razvojni ustanovi za zobnike in predležja v Münchnu (FZG — Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Hochschule München). Referat naj seznanja čim širši krog strokovnjakov z rezultati dosedanjih raziskav in dosežkov prof. Niemanna na tem tako perečem področju. Avtorje priložil tudi izvirne fotografije, za kar mu gre iskrena hvala.  Ker se prevod tesno opira na izvirnik, v referatu pa je ponekod snov podana precej zgoščeno ali pa so rezultati objavljeni samo v izvlečkih, kar večkrat otežuje podrobno razumevanje snovi, naj bralci, ki se žele še temeljiteje poglobiti v poteke vseh opravljenih preizkusov, sežejo še po literaturi, ki je bila ponajveč za osnovo pri sestavljanju referata [2].
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/
%0 Journal Article
%R 
%& 103
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 10
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Niemann, G..
"Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 10.4-5 (1964): 103-108. Web. 23 Oct. 2021
TY - JOUR
AU - Niemann, G. 
PY - 1964
TI - Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - odpornost; zobniki; piting; 
N2 - Dr. ing. G. Niemann, profesor na tehniški visoki šoli v Münchnu, znani strokovnjak za strojne elemente, posebno za zobnike in zobniška predležja, je imel leta 1961 na konferenci na madžarski akademiji znanosti v Budimpešti referat o trajni odpornosti zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Glede na izredno pomembne rezultate njegovih raziskavo vplivu raznih parametrov na povečanje trajne trdnosti nosilnih bokov na zobnikih proti pitingu so njegova izvajanja za nas še posebno zanimiva in vredna upoštevanja, saj se v naših obratih še vedno dan za dnem srečujemo s škodljivimi predčasnimi pojavi pitinga na zobnikih. Z izrazom »piting« razumemo značilno jamičanje oziroma izluščanje materiala na nosilnih bokih zob v območju kotalnega kroga ali pod njim, in sicer kot posledico prevelikega kotalnega pritiska v prisotnosti maziva [1]. Razlikujemo dve vrsti pitinga: 1 . piting, ki lahko nastaja ob utekanju predležja in ni nevaren; jamice, ki lahko nastajajo pri tem , so velike kakor glave bucik in pozneje lahko izginjajo (Einlaufgrübchen, Initial pittings); 2. piting, ki zaradi lokalnih preobremenitev povzroča razkroj nosilnih zobnih bokov (fortschreitende Grübchen, Progressiv pittings). To uničujoče izluščanje materiala lahko nastaja v območju števila obremenitev 10^5 do 20.10^6 in je zlasti kočljivo pri poboljšanih in kaljenih jeklih, medtem ko se piting pri mehkih jeklih zaradi drsne, obrabe in plastične deformacije materiala lahko prekriva. Preizkusi prof. Niemanna so bili opravljeni na razvojni ustanovi za zobnike in predležja v Münchnu (FZG — Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Hochschule München). Referat naj seznanja čim širši krog strokovnjakov z rezultati dosedanjih raziskav in dosežkov prof. Niemanna na tem tako perečem področju. Avtorje priložil tudi izvirne fotografije, za kar mu gre iskrena hvala.  Ker se prevod tesno opira na izvirnik, v referatu pa je ponekod snov podana precej zgoščeno ali pa so rezultati objavljeni samo v izvlečkih, kar večkrat otežuje podrobno razumevanje snovi, naj bralci, ki se žele še temeljiteje poglobiti v poteke vseh opravljenih preizkusov, sežejo še po literaturi, ki je bila ponajveč za osnovo pri sestavljanju referata [2].
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/
@article{{}{.},
	author = {Niemann, G.},
	title = {Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {4-5},
	year = {1964},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/}
}
TY - JOUR
AU - Niemann, G. 
PY - 2017/11/02
TI - Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 10, No 4-5 (1964): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - odpornost, zobniki, piting, 
N2 - Dr. ing. G. Niemann, profesor na tehniški visoki šoli v Münchnu, znani strokovnjak za strojne elemente, posebno za zobnike in zobniška predležja, je imel leta 1961 na konferenci na madžarski akademiji znanosti v Budimpešti referat o trajni odpornosti zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Glede na izredno pomembne rezultate njegovih raziskavo vplivu raznih parametrov na povečanje trajne trdnosti nosilnih bokov na zobnikih proti pitingu so njegova izvajanja za nas še posebno zanimiva in vredna upoštevanja, saj se v naših obratih še vedno dan za dnem srečujemo s škodljivimi predčasnimi pojavi pitinga na zobnikih. Z izrazom »piting« razumemo značilno jamičanje oziroma izluščanje materiala na nosilnih bokih zob v območju kotalnega kroga ali pod njim, in sicer kot posledico prevelikega kotalnega pritiska v prisotnosti maziva [1]. Razlikujemo dve vrsti pitinga: 1 . piting, ki lahko nastaja ob utekanju predležja in ni nevaren; jamice, ki lahko nastajajo pri tem , so velike kakor glave bucik in pozneje lahko izginjajo (Einlaufgrübchen, Initial pittings); 2. piting, ki zaradi lokalnih preobremenitev povzroča razkroj nosilnih zobnih bokov (fortschreitende Grübchen, Progressiv pittings). To uničujoče izluščanje materiala lahko nastaja v območju števila obremenitev 10^5 do 20.10^6 in je zlasti kočljivo pri poboljšanih in kaljenih jeklih, medtem ko se piting pri mehkih jeklih zaradi drsne, obrabe in plastične deformacije materiala lahko prekriva. Preizkusi prof. Niemanna so bili opravljeni na razvojni ustanovi za zobnike in predležja v Münchnu (FZG — Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Hochschule München). Referat naj seznanja čim širši krog strokovnjakov z rezultati dosedanjih raziskav in dosežkov prof. Niemanna na tem tako perečem področju. Avtorje priložil tudi izvirne fotografije, za kar mu gre iskrena hvala.  Ker se prevod tesno opira na izvirnik, v referatu pa je ponekod snov podana precej zgoščeno ali pa so rezultati objavljeni samo v izvlečkih, kar večkrat otežuje podrobno razumevanje snovi, naj bralci, ki se žele še temeljiteje poglobiti v poteke vseh opravljenih preizkusov, sežejo še po literaturi, ki je bila ponajveč za osnovo pri sestavljanju referata [2].
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/trajna-odpornost-zobnikov-proti-pitingu-in-moznosti-za-njeno-povecanje/
Niemann, G."Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 10 Number 4-5 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Inštitut v Münchnu, Avstrija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10(1964)4-5, 103-108

Dr. ing. G. Niemann, profesor na tehniški visoki šoli v Münchnu, znani strokovnjak za strojne elemente, posebno za zobnike in zobniška predležja, je imel leta 1961 na konferenci na madžarski akademiji znanosti v Budimpešti referat o trajni odpornosti zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje. Glede na izredno pomembne rezultate njegovih raziskavo vplivu raznih parametrov na povečanje trajne trdnosti nosilnih bokov na zobnikih proti pitingu so njegova izvajanja za nas še posebno zanimiva in vredna upoštevanja, saj se v naših obratih še vedno dan za dnem srečujemo s škodljivimi predčasnimi pojavi pitinga na zobnikih. Z izrazom »piting« razumemo značilno jamičanje oziroma izluščanje materiala na nosilnih bokih zob v območju kotalnega kroga ali pod njim, in sicer kot posledico prevelikega kotalnega pritiska v prisotnosti maziva [1]. Razlikujemo dve vrsti pitinga: 1 . piting, ki lahko nastaja ob utekanju predležja in ni nevaren; jamice, ki lahko nastajajo pri tem , so velike kakor glave bucik in pozneje lahko izginjajo (Einlaufgrübchen, Initial pittings); 2. piting, ki zaradi lokalnih preobremenitev povzroča razkroj nosilnih zobnih bokov (fortschreitende Grübchen, Progressiv pittings). To uničujoče izluščanje materiala lahko nastaja v območju števila obremenitev 10^5 do 20.10^6 in je zlasti kočljivo pri poboljšanih in kaljenih jeklih, medtem ko se piting pri mehkih jeklih zaradi drsne, obrabe in plastične deformacije materiala lahko prekriva. Preizkusi prof. Niemanna so bili opravljeni na razvojni ustanovi za zobnike in predležja v Münchnu (FZG — Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Hochschule München). Referat naj seznanja čim širši krog strokovnjakov z rezultati dosedanjih raziskav in dosežkov prof. Niemanna na tem tako perečem področju. Avtorje priložil tudi izvirne fotografije, za kar mu gre iskrena hvala.  Ker se prevod tesno opira na izvirnik, v referatu pa je ponekod snov podana precej zgoščeno ali pa so rezultati objavljeni samo v izvlečkih, kar večkrat otežuje podrobno razumevanje snovi, naj bralci, ki se žele še temeljiteje poglobiti v poteke vseh opravljenih preizkusov, sežejo še po literaturi, ki je bila ponajveč za osnovo pri sestavljanju referata [2].

odpornost; zobniki; piting;