Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami

1394 Ogledov
951 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
MURŠIČ, Milan .
Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 16, n.4-5, p. 101-105, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/>. Date accessed: 06 dec. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muršič, M.
(1970).
Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 16(4-5), 101-105.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Milan Muršič},
	title = {Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {4-5},
	year = {1970},
	keywords = {},
	abstract = {Osnovne enačbe za upogib zmerno debelih elastičnih plošč, izražene s pomočjo dveh funkcij kompleksne spremenljivke [1 , 2], so v tem članku prirejene za določan je napetostnega stanja v neskončni plošči, obremenjeni z eno ali več točkovnimi dvojicami v poljubno situiranih prijemališčih. Podobno kakor pri Muskielišviliju [3] za ravninske probleme sta tukaj določeni singularnosti za točkovno dvojico v koordinatnem začetku. V nadaljevanju je prikazana transformacija (vzporeden premik) singularnosti v poljubno končno točko plošče in superpozicija vpliva več hkratnih točkovnih dvojic v plošči. Za dva primera kombinacije dveh točkovnih dvojic sta določeni upogibni napetostni stanji plošče in je podan komentar o rezultatih.},
	issn = {0039-2480},	pages = {101-105},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/}
}
Muršič, M.
1970 July 16. Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 16:4-5
%A Muršič, Milan 
%D 1970
%T Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami
%B 1970
%9 
%! Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami
%K 
%X Osnovne enačbe za upogib zmerno debelih elastičnih plošč, izražene s pomočjo dveh funkcij kompleksne spremenljivke [1 , 2], so v tem članku prirejene za določan je napetostnega stanja v neskončni plošči, obremenjeni z eno ali več točkovnimi dvojicami v poljubno situiranih prijemališčih. Podobno kakor pri Muskielišviliju [3] za ravninske probleme sta tukaj določeni singularnosti za točkovno dvojico v koordinatnem začetku. V nadaljevanju je prikazana transformacija (vzporeden premik) singularnosti v poljubno končno točko plošče in superpozicija vpliva več hkratnih točkovnih dvojic v plošči. Za dva primera kombinacije dveh točkovnih dvojic sta določeni upogibni napetostni stanji plošče in je podan komentar o rezultatih.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/
%0 Journal Article
%R 
%& 101
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 16
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Muršič, Milan.
"Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 16.4-5 (1970): 101-105. Web. 06 Dec. 2022
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 1970
TI - Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - 
N2 - Osnovne enačbe za upogib zmerno debelih elastičnih plošč, izražene s pomočjo dveh funkcij kompleksne spremenljivke [1 , 2], so v tem članku prirejene za določan je napetostnega stanja v neskončni plošči, obremenjeni z eno ali več točkovnimi dvojicami v poljubno situiranih prijemališčih. Podobno kakor pri Muskielišviliju [3] za ravninske probleme sta tukaj določeni singularnosti za točkovno dvojico v koordinatnem začetku. V nadaljevanju je prikazana transformacija (vzporeden premik) singularnosti v poljubno končno točko plošče in superpozicija vpliva več hkratnih točkovnih dvojic v plošči. Za dva primera kombinacije dveh točkovnih dvojic sta določeni upogibni napetostni stanji plošče in je podan komentar o rezultatih.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/
@article{{}{.},
	author = {Muršič, M.},
	title = {Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {4-5},
	year = {1970},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/}
}
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 2017/07/04
TI - Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 16, No 4-5 (1970): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - 
N2 - Osnovne enačbe za upogib zmerno debelih elastičnih plošč, izražene s pomočjo dveh funkcij kompleksne spremenljivke [1 , 2], so v tem članku prirejene za določan je napetostnega stanja v neskončni plošči, obremenjeni z eno ali več točkovnimi dvojicami v poljubno situiranih prijemališčih. Podobno kakor pri Muskielišviliju [3] za ravninske probleme sta tukaj določeni singularnosti za točkovno dvojico v koordinatnem začetku. V nadaljevanju je prikazana transformacija (vzporeden premik) singularnosti v poljubno končno točko plošče in superpozicija vpliva več hkratnih točkovnih dvojic v plošči. Za dva primera kombinacije dveh točkovnih dvojic sta določeni upogibni napetostni stanji plošče in je podan komentar o rezultatih.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/upogib-elasticne-plosce-s-tockovnimi-dvojicami/
Muršič, Milan"Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 16 Number 4-5 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, matematično-fizikalni oddelek, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16(1970)4-5, 101-105
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Osnovne enačbe za upogib zmerno debelih elastičnih plošč, izražene s pomočjo dveh funkcij kompleksne spremenljivke [1 , 2], so v tem članku prirejene za določan je napetostnega stanja v neskončni plošči, obremenjeni z eno ali več točkovnimi dvojicami v poljubno situiranih prijemališčih. Podobno kakor pri Muskielišviliju [3] za ravninske probleme sta tukaj določeni singularnosti za točkovno dvojico v koordinatnem začetku. V nadaljevanju je prikazana transformacija (vzporeden premik) singularnosti v poljubno končno točko plošče in superpozicija vpliva več hkratnih točkovnih dvojic v plošči. Za dva primera kombinacije dveh točkovnih dvojic sta določeni upogibni napetostni stanji plošče in je podan komentar o rezultatih.