Veličine, enote in enačbe

1666 Ogledov
968 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
BREZINŠČAK, Marijan .
Veličine, enote in enačbe. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 7, n.6, p. 153-160, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/>. Date accessed: 10 jun. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Brezinščak, M.
(1961).
Veličine, enote in enačbe.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 7(6), 153-160.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marijan Brezinščak},
	title = {Veličine, enote in enačbe},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {6},
	year = {1961},
	keywords = {veličine; enote; enačbe; },
	abstract = {Članek obravnava osnovne pojme: fizikalno veličino, mersko enoto in mersko število. Vrsta konkretnih računskih primerov kaže prednosti veličinskih enačb, ki so univerzalne, to je neodvisne od izbire merskih enot, ki veljajo torej za katerekoli merske enote. Razen tega so pregledne, pedagoško poučne in preproste za računanje. Članek dalje navaja primere številskih enačb, v katerih označujejo simboli merska števila, ne pa veličine. Ostale slabe strani številskih enačb so nepreglednost, pomanjkanje fizikalne nazornosti, pri računanju z njimi pa se kaj lahko greši. Konkretni primeri iz nauka o toploti in mehanike kažejo, kako je mogoče priti od številskih enačb na veličinske.},
	issn = {0039-2480},	pages = {153-160},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/}
}
Brezinščak, M.
1961 November 7. Veličine, enote in enačbe. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 7:6
%A Brezinščak, Marijan 
%D 1961
%T Veličine, enote in enačbe
%B 1961
%9 veličine; enote; enačbe; 
%! Veličine, enote in enačbe
%K veličine; enote; enačbe; 
%X Članek obravnava osnovne pojme: fizikalno veličino, mersko enoto in mersko število. Vrsta konkretnih računskih primerov kaže prednosti veličinskih enačb, ki so univerzalne, to je neodvisne od izbire merskih enot, ki veljajo torej za katerekoli merske enote. Razen tega so pregledne, pedagoško poučne in preproste za računanje. Članek dalje navaja primere številskih enačb, v katerih označujejo simboli merska števila, ne pa veličine. Ostale slabe strani številskih enačb so nepreglednost, pomanjkanje fizikalne nazornosti, pri računanju z njimi pa se kaj lahko greši. Konkretni primeri iz nauka o toploti in mehanike kažejo, kako je mogoče priti od številskih enačb na veličinske.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/
%0 Journal Article
%R 
%& 153
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 7
%N 6
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Brezinščak, Marijan.
"Veličine, enote in enačbe." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 7.6 (1961): 153-160. Web. 10 Jun. 2023
TY - JOUR
AU - Brezinščak, Marijan 
PY - 1961
TI - Veličine, enote in enačbe
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - veličine; enote; enačbe; 
N2 - Članek obravnava osnovne pojme: fizikalno veličino, mersko enoto in mersko število. Vrsta konkretnih računskih primerov kaže prednosti veličinskih enačb, ki so univerzalne, to je neodvisne od izbire merskih enot, ki veljajo torej za katerekoli merske enote. Razen tega so pregledne, pedagoško poučne in preproste za računanje. Članek dalje navaja primere številskih enačb, v katerih označujejo simboli merska števila, ne pa veličine. Ostale slabe strani številskih enačb so nepreglednost, pomanjkanje fizikalne nazornosti, pri računanju z njimi pa se kaj lahko greši. Konkretni primeri iz nauka o toploti in mehanike kažejo, kako je mogoče priti od številskih enačb na veličinske.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/
@article{{}{.},
	author = {Brezinščak, M.},
	title = {Veličine, enote in enačbe},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {6},
	year = {1961},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/}
}
TY - JOUR
AU - Brezinščak, Marijan 
PY - 2017/11/02
TI - Veličine, enote in enačbe
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 7, No 6 (1961): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - veličine, enote, enačbe, 
N2 - Članek obravnava osnovne pojme: fizikalno veličino, mersko enoto in mersko število. Vrsta konkretnih računskih primerov kaže prednosti veličinskih enačb, ki so univerzalne, to je neodvisne od izbire merskih enot, ki veljajo torej za katerekoli merske enote. Razen tega so pregledne, pedagoško poučne in preproste za računanje. Članek dalje navaja primere številskih enačb, v katerih označujejo simboli merska števila, ne pa veličine. Ostale slabe strani številskih enačb so nepreglednost, pomanjkanje fizikalne nazornosti, pri računanju z njimi pa se kaj lahko greši. Konkretni primeri iz nauka o toploti in mehanike kažejo, kako je mogoče priti od številskih enačb na veličinske.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/velicine-enote-in-enacbe/
Brezinščak, Marijan"Veličine, enote in enačbe" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 7 Number 6 (02 November 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Elektrotehniški inštitut Rade Končar

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 7(1961)6, 153-160
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Članek obravnava osnovne pojme: fizikalno veličino, mersko enoto in mersko število. Vrsta konkretnih računskih primerov kaže prednosti veličinskih enačb, ki so univerzalne, to je neodvisne od izbire merskih enot, ki veljajo torej za katerekoli merske enote. Razen tega so pregledne, pedagoško poučne in preproste za računanje. Članek dalje navaja primere številskih enačb, v katerih označujejo simboli merska števila, ne pa veličine. Ostale slabe strani številskih enačb so nepreglednost, pomanjkanje fizikalne nazornosti, pri računanju z njimi pa se kaj lahko greši. Konkretni primeri iz nauka o toploti in mehanike kažejo, kako je mogoče priti od številskih enačb na veličinske.

veličine; enote; enačbe;